Hoạt động 2 trang 111 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8


Đề bài

Để đánh giá máy nào mạnh hơn có thể dựa trên công thực hiện (hình H15.2): trong cùng một thời gian, máy mạnh hơn có công thực hiện lớn hơn.

Cho biết với mỗi máy bơm, trọng lượng nước bơm lên một độ cao xác định tỉ lệ thuận với thời gian bơm. Em hãy tính công thực hiện của các máy bơm trên khi làm việc trong cùng một thời gian t = 150s và điền vào bảng 2 sau:

                                                    

Bảng 2.

Máy bơm

Thời gian thực hiện

Trọng lượng nước được đưa lên cao

Công thực hiện

A

\({t_1} =\)\( 150\,s\)

\({P_1} = ...\,N\)

\({A_1} = ...\,J\)

B

\({t_1} =\)\( 150\,s\)

\({P_2} = ...\,N\)

\({A_2} = ...\,J\)

C

\({t_1} =\)\( 150\,s\)

\({P_3} = ...\,N\)

\({A_3} = ...\,J\)

 

Lời giải chi tiết

Máy bơm

Thời gian thực hiện

Trọng lượng nước được đưa lên cao

Công thực hiện

A

\({t_1} =\)\( 150\,s\)

\({P_1} =\)\( 5000N\)

\({A_1} = \)\(30000\,J\)

B

\({t_1} =\)\( 150\,s\)

\({P_2} = \)\(7500\,N\)

\({A_2} = \)\(45000\,J\)

C

\({t_1} = \)\(150\,s\)

\({P_3} =\)\( 6000N\)

\({A_3} = \)\(36000\,J\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.