Bài 5 trang 114 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8


Giải bài tập bài 5 trang 114 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8

Đề bài

Trong mỗi bước chân của người đi bộ, cơ thể được nâng lên cao rồi lại hạ xuống (hình H15.9). Cho rằng công do người thực hiện trong mỗi bước chân được dùng trong việc nâng cơ thể lên cao rồi lại hạ cơ thể xuống thấp một đoạn h = 5cm (A = 2Ph với P là trọng lượng cơ thể). Khối lượng người là 50kg, chiều dài mỗi bước chân là 0,4m, tốc độ chuyển động của người là 3,6km/h. hãy tìm số bước chân trong 1h, công thực hiện trong một bước chân, công thực hiện trong 1 h và công suất trung bình khi người này đi bộ.

                                 

Lời giải chi tiết

Đổi 5cm = 0,05m; 3,6km/h = 10m/s

Một giờ người đó đi được quãng đường s= v.t = 3600m

Vậy số bước chân trong 1h là: \(N = {{3600} \over {0,4}} = 9000\) bước chân.

Công thực hiện của một bước chân là \({A_1} = 50.10.0.05 = 25J\)

Công người này thực hiện trong 1h là: \(A = 25.9000 = 225kJ\)

Công suất mà người này thực hiện là: \(P = {A \over t} = {{225000} \over {3600}} = 62,5{\rm{W}}\)


Bình chọn:
4.2 trên 45 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí