Bài 3: Giữ gìn sách vở, đồ dùng học tập


Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 bài 3: Giữ gìn sách vở, đồ dùng học tập trang 11, 12, 13, 14 VBT Đạo Đức 1. Câu 1: Tô màu và gọi tên các đồ dùng học tập trong tranh

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tô màu và gọi tên các đồ dùng học tập trong tranh


Gợi ý:

Em chủ động hoàn thành bài tập.

Lời giải chi tiết:

- Em tự do sáng tạo tô màu cho tranh

- Các đồ dùng học tập có trong tranh đó là: sách giáo khoa Tiếng Việt 1, vở tập viết, thước kẻ, bút chì, cặp sách, bút máy.

Bài 2

Giới thiệu với bạn những đồ dùng học tập của mình

Gợi ý:

Em giới thiệu đồ dùng học tập cho bạn bằng cách trả lời những câu hỏi sau:

- Tên đồ dùng học tập?

- Đồ dùng đó dùng để làm gì?

- Cách giữ gìn đồ dùng học tập?

Lời giải chi tiết:

Lời giới thiệu tham khảo:

- Đồ dùng học tập của mình gồm có: sách, vở, bút, thước, keo, kéo, tẩy,..

- Bút máy để mình viết, thước dùng để kẻ bảng và đường thẳng, hộp bút dùng để chứa bút và thước,…

- Mình thường giữ đồ dùng học tập bằng cách không làm giây bẩn, viết bậy ra sách vở; không xé sách, xé vở; không dùng thước, bút, cặp,.. để đùa nghịch,…

Bài 3, 4

Bài tập 3: Đánh dấu + vào ô trống trong những tranh vẽ hành động đúng:

Gợi ý:

Em quan sát tranh xem các bạn học sinh trong tranh đang làm gì rồi lựa chọn những hành động em cho là đúng.

Bài tập 4: Thi “sách vở ai đẹp nhất”

Lời giải chi tiết:

- Tranh 1: Lau cặp sách

- Tranh 2: Sắp xếp bút thước

- Tranh 3: Xé sách vở

- Tranh 4: Dùng thước, cặp để đùa nghịch với nhau

- Tranh 5: Viết bậy ra vở

- Trang 6: Ngồi học chăm chỉ

Những tranh vẽ hành động đúng cần đánh dấu + là tranh 1, 2, 6

Bài 5

Đánh dấu + vào ô trống dưới những đồ dùng học tập mà sau khi sử dụng cần xếp vào hộp bút để không bị gãy hoặc rơi vãi:


Gợi ý:

Em quan sát tranh rồi trả lời.

Lời giải chi tiết:

Cần đánh dấu + vào hình cục tẩy, bút chì, bút màu

Bài 6

Em hãy nối những việc nên làm để giữ gìn sách vở, đồ dùng học tập với khuôn mặt vui và những việc không nên làm với khuôn mặt buồn


Gợi ý:

Em quan sát tranh và hoàn thành bài tập.

Lời giải chi tiết:

Lí thuyết

Được đi học là quyền lợi của trẻ em. Giữ gìn đồ dùng học tập chính là giúp các em thực hiện tốt quyền được học tập của mình.

Muốn cho sách vở bền lâu

Đồ dùng bền mãi, nhớ câu giữ gìn.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 8 phiếu

>> Xem thêm