Bài 11: Đi bộ đúng quy định


Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 bài 11: Đi bộ đúng quy định trang 39, 40, 41, 42, 43 VBT Đạo Đức 1. Bài 1: Em hãy tô màu phần đường được phép đi bộ

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Em hãy tô màu vào phần đường được phép đi bộ


Gợi ý:

Phần đường mà người đi bộ được phép đi:

- Đi sát lề đường bên phải

- Đi trên vỉa hè

- Đi vào vạch kẻ đường màu trắng, đi theo chỉ dẫn của đền tín hiệu

Bài 2

Trong các tranh dưới đây, em thấy bạn nào đi bộ đúng quy định?


Gợi ý:

Em nhớ lại về quy định đi bộ như sau:

- Ở nông thôn cần đi sát lề đường. Ở thành phố cần đi trên vỉa hè. Khi đi qua đường, cần đi theo chỉ dẫn của đèn tín hiệu và đi vào vạch quy định.

Lời giải chi tiết:

Các bạn đi bộ đúng quy định đó là: Tranh 1, 3

Tranh 2 bạn đi bộ không đúng quy định vì bạn không đi vào vạch kẻ quy định mà đi giữa đường, ngay trước đầu ô tô như vậy là hết sức nguy hiểm.

Bài 3

Em thử đoán xem điều gì có thể xảy ra với ba bạn nhỏ đi dưới lòng đường. Nếu thấy bạn mình đi như thế, em sẽ nói gì với các bạn?


Gợi ý:

Chiếc ô tô phía sau có thể gây ảnh hưởng gì đến các bạn đang đi dưới lòng đường này?

Lời giải chi tiết:

Ba bạn nhỏ đi dưới lòng đường như vậy là không đúng luật giao thông và vô cùng quy hiểm. Phía sau ba bạn còn có chiếc ô tô, nếu không cẩn thận rất có thể sẽ gây ra tai nạn.

Bài 4

a) Em hãy nối các tranh vẽ người đi bộ đúng quy định với “khuôn mặt” tươi cười.

b) Trong những việc đó, việc nào em đã làm? (Đánh dấu + vào ô trống trong hình dưới tranh)

Gợi ý:

Em quan sát tranh, xác định hành vi đúng và sai rồi hoàn thành bài tập.

Lời giải chi tiết:

- Tranh 1, 2, 3, 4, 5 đi đúng quy định

- Tranh 5, 7, 8 đi sai quy định

Bài 5

Chơi trò chơi “Đèn xanh, đèn đỏ”


Em cùng các bạn chủ động hoành thành bài tập

Lí thuyết

- Ở nông thôn cần đi sát lề đường. Ở thành phố cần đi trên vỉa hè. Khi đi qua đường, cần đi theo chỉ dẫn của đèn tín hiệu và đi vào vạch quy định.

Đi bộ trên vỉa hè

Lòng đường để cho xe

Nếu hè đường không có.

Sát lề phải ta đi.

Đến ngã tư đèn hiệu

Nhớ đi vào vạch sơn

Em chớ quên luật lệ

An toàn còn gì hơn.


Bình chọn:
4.2 trên 6 phiếu

>> Xem thêm