Bài 14: Bảo vệ hoa và cây nơi công cộng


Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 bài 14: Bảo vệ hoa và cây nơi công cộng trang 51, 52, 53, 54 VBT Đạo Đức 1.Bài 5: Hát bài "Ra chơi vườn hoa"

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Em quan sát tranh và cho biết

- Các bạn nhỏ đang làm gì?

- Những việc làm đó có lợi gì?

- Em có thể làm được như các bạn không?

Gợi ý:

Em quan sát tranh rồi trả lời câu hỏi

Lời giải chi tiết:

- Các bạn nhỏ đang tưới hoa và chăm sóc cho cây

- Những việc làm đó giúp cho cây và hoa được tươi tốt, cho cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

- Em cũng có thể làm được như các bạn.

Bài 2

Các bạn trong tranh đang làm gì? Em tô màu vào quần áo của các bạn có hành động không đúng?


Gợi ý:

Em chú ý quan sát hành động của ba bạn nam xem có đúng hay không?

Bạn  nam và bạn nữ góc bên phải đang làm gì?

Lời giải chi tiết:

- Ba bạn nam đang bẻ cảnh, ngắt lá của cây xanh. Hành động phá hoại cây xanh của ba bạn như vậy là không đúng.

- Bạn nam và bạn nữ bên phải đang khuyên ba bạn nam không nên làm như vậy.

Bài 3

a) Em hãy nối mỗi tranh dưới đây với từng “khuôn mặt”  cho phù hợp.

b) Khoanh vào số ở dưới những tranh chỉ việc góp phần bảo vệ môi trường.

Gợi ý:

Em quan sát tranh và làm theo yêu cầu của bài tập

Lời giải chi tiết:

Những tranh chỉ việc góp phần bảo vệ môi trường là: 1, 2, 3, 4

Bài 4

Đánh dấu + vào ô trống trước cách ứng xử em sẽ chọn khi thấy bạn hái hoa, phá cây ở nơi công cộng

Gợi ý:

Em suy nghĩ kĩ và trả lời.

Lời giải chi tiết:

Em chọn đáp án c: Khuyên ngăn bạn

Bài 5

Hát bài “Ra vườn hái hoa”

Lời giải chi tiết:

Em chủ động hoàn thành bài tập

Lí thuyết

- Cây và hoa làm cho cuộc sống thêm đẹp, không khí trong lành, mát mẻ

- Các em cần biết tưới cây, rào cây, nhổ cỏ, bắt âu cho cây. Đó là những việc làm nhằm bảo vệ, chăm sóc cây và hoa nơi công cộng, làm cho trường em, nơi em sống thêm đẹp, thêm trong lành.

- Cần biết khuyên ngăn các bạn hoặc mách người lớn khi thấy các bạn có hành động phá hoại cây xanh. Làm như vậy là góp phần bảo vệ môi trường trong lành, là thực hiện quyền được sống trong môi trường trong lành

Cây xanh cho bóng mát,

Hoa cho sắc, cho hương

Xanh, sạch, đẹp môi trường

Ta cùng nhau gìn giữ

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm