Chủ đề C. Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin

Bài 8. Làm quen với thư mục trang 39 SGK Tin học 3 Chân trời sáng tạo


1. Em hãy chỉ ra các ổ đĩa, thư mục và các tệp ở Hình 2. Quan sát Hình 3 và cho biết thư mục nào đang được mở, nội dung của thư mục đó gồm những gì. Thư mục Gia sach chứa những thư mục con nào? 2. Tìm hiểu cây thư mục ở Hình 5 và cho biết:...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Khám phá

Giải hoạt động khám phá (làm 1) trang 40 SGK Tin học 3

- Em hãy chỉ ra các ổ đĩa, thư mục và các tệp ở Hình 2.

- Quan sát Hình 3 và cho biết thư mục nào đang được mở, nội dung của thư mục đó gồm những gì. Thư mục Gia sach chứa những thư mục con nào?

Phương pháp giải:

Quan sát hình 2, 3.

Lời giải chi tiết:

a. Các ổ đĩa, thư mục và các tệp ở Hình 2:

- Ổ đĩa: (C:), (D:), (E:), (F:).

- Thư mục: Gia sach, Sach, Vo bai tap.

- Tệp: Tin hoc, Toan.

b.

- Trong Hình 3, thư mục "Gia sach đang" được mở.

- Nội dung của thư mục đó gồm hai thư mục con: Sach, Vo bai tap.

Giải hoạt động khám phá (làm 2) trang 42 SGK Tin học 3

Tìm hiểu cây thư mục ở Hình 5 và cho biết:

a. Nêu tên các thư mục con, tệp trong thư mục gốc.

b. Trong thư mục Truyen có những thư mục con nào? Trong các thư mục con đó có những gì?

c. Trong thư mục Phim hoat hinh có những gì?

d. Các bước để tìm đến tệp The gioi khung long trong máy tính.

Phương pháp giải:

Quan sát hình 5.

Lời giải chi tiết:

a. Các thư mục con, tệp trong thư mục gốc:

- Thư mục con: Truyen, Truyen co tich, Truyen tranh, Phim hoat hinh.

- Tệp: Cay khe, Tam cam, Thach Sanh, Do-re-mon, Trang Quynh, Tom va Jerry, The gioi khung long, Danh sach truyen va phim.

b.

- Trong thư mục Truyen có các thư mục con: Truyen co tich, Truyen tranh.

- Trong thư mục Truyen co tich có các tệp: Cay khe, Tam cam, Thach Sanh.

- Trong thư mục Truyen tranh có các tệp: Do-re-mon, Trang Quynh.

c. Trong thư mục Phim hoat hinh có hai tệp: Tom va Jerry, The gioi khung long.

d. Các bước để tìm đến tệp The gioi khung long trong máy tính:

- Mở ổ đĩa (D:) trong máy tính.

- Mở thư mục Phim hoat hinh.

- Tìm tệp The gioi khung long.

Luyện tập

Giải luyện tập 1 trang 45 SGK Tin học 3

Câu nào sau đây là sai?

A. Trong máy tính có thể có nhiều ổ đĩa.

B. Ổ đĩa có thể chứa nhiều thư mục và tệp.

C. Trong một thư mục có thể chứ nhiều thư mục con cùng tên.

D. Trong một thư mục có thể chứ nhiều thư mục con và tệp.

Phương pháp giải:

Đọc các đáp án trên, dựa vào kiến thức đã học về tệp, thư mục và ổ đĩa trong máy tính để chọn đáp án sai.

Lời giải chi tiết:

Câu sai:

C. Trong một thư mục có thể chứ nhiều thư mục con cùng tên.

Giải luyện tập 2 trang 45 SGK Tin học 3

Quan sát cây thư mục ở Hình 9 và cho biết:

a. Ổ đĩa tên là gì?

b. Thư mục Hoc tap chứa các thư mục con và tệp nào?

c. Các bước tìm đến tệp Danh muc sach co, Vo tin hoc 3.

Phương pháp giải:

Quan sát hình 9.

Lời giải chi tiết:

a. Ổ đĩa tên là (G:).

b. Trong thư mục Hoc tap chứa:

- Thư mục con: Toan, Tin hoc.

- Tệp: Sach Toan, Vo Toan 3, Sach Tin hoc, Vo Tin hoc 3, Danh muc sach vo.

c. Các bước tìm đến tệp:

- Danh muc sach vo:

+ Mở ổ đĩa (G:) trong máy tính.

+ Mở thư mục Hoc tap.

+ Tìm tệp Danh muc sach vo.

- Vo Tin hoc 3:

+ Mở ổ đĩa (G:) trong máy tính.

+ Mở thư mục Hoc tap.

+ Tiếp tục mở thư mục Tin hoc.

+ Tìm tệp Vo Tin hoc 3.

Giải luyện tập 3 trang 45 SGK Tin học 3

Lựa chọn khẳng định đúng nhất.

A. Thông tin trong máy tính được tổ chức lưu trữ dưới dạng cây thư mục.

B. Cây thư mục giúp dễ dàng hình dung được cách sắp xếp, lưu trữ thông tin trong máy tính.

C. Cả A và B.

Phương pháp giải:

Đọc các khẳng định A, B và dựa vào kiến thức đã học về cây thư mục để lựa chọn khẳng định đúng nhất.

Lời giải chi tiết:

Chọn đáp án: C. Cả A và B.

Vận dụng

Giải bài vận dụng trang 45 SGK Tin học 3

Hãy tạo trọng ổ đĩa (D:) cây thư mục tương ứng với cách sắp xếp quần áo của em trong tủ.

Phương pháp giải:

Dựa vào cách sắp xếp quần áo trong tủ của em để tạo cây danh mục.

Lời giải chi tiết:

HS tự thực hiện.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
  • Bài 7. Sắp xếp để dễ tìm trang 35 SGK Tin học 3 Chân trời sáng tạo

    1. Hình 1a và Hình 1b có các thẻ số từ 1 đến 20. Em hãy đề nghị bạn tìm một thẻ số nào đó (ví dụ 1, 19) trong mỗi hình. Trao đổi với bạn và cho biết tìm kiếm ở hình nào dễ hơn, nhanh hơn? Tại sao? 2. Hình 2a và Hình 2b có các thẻ số từ 1 đến 9 và thẻ chữ cái từ a đến k. Em hãy đề nghị với bạn tìm vị trí của thẻ số và thẻ chữ cái nào đó trong mỗi hình. Trao đổi với bạn và cho biết tìm kiếm ở hình nào nhanh hơn. Tại sao?...