Chủ đề A. Máy tính và em

Bài 3. Máy tính - Những người bạn mới trang 11 SGK Tin học 3 Chân trời sáng tạo


1. a. Em nhận ra được những máy tính nào ở Hình 1?b. Trong Hình 1 có bốn máy tính ở bên ngoài đang tìm nhà để về. Em hãy tìm nhà cho các máy tính đó. 2. Tìm hiểu bốn loại máy tính dưới đây và cho biết các máy tính tại mỗi ngôi nhà ở Hình 1 thuộc loại nào?...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Khởi động

Giải hoạt động khởi động trang 11 SGK Tin học 3

a. Em nhận ra được những máy tính nào ở Hình 1?

b. Trong Hình 1 có bốn máy tính ở bên ngoài đang tìm nhà để về. Em hãy tìm nhà cho các máy tính đó.

Phương pháp giải:

Quan sát hình 1.

Lời giải chi tiết:

a. Những máy tính ở Hình 1: máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng và điện thoại thông minh.

b. Đáp án:

a - (1)

b - (2)

c - (3)

d - (4)

Khám phá

Giải hoạt động khám phá (làm 1) trang 12 SGK Tin học 3

Tìm hiểu bốn loại máy tính dưới đây và cho biết các máy tính tại mỗi ngôi nhà ở Hình 1 thuộc loại nào?

Phương pháp giải:

Quan sát các hình 1 - 5.

Lời giải chi tiết:

Các máy tính tại mỗi ngôi nhà ở Hình 1 thuộc loại:

- Ngôi nhà số 1: Máy tính để bàn.

- Ngôi nhà số 2: Máy tính xách tay.

- Ngôi nhà số 3: Máy tính bảng.

- Ngôi nhà số 4: Điện thoại thông minh.

Giải hoạt động khám phá (làm 2) trang 13 SGK Tin học 3

a. Quan sát Hình 7 và cho biết bộ phận nào của máy tính được dùng để nhập phép tính 7 + 5 và kết quả phép tính được hiển thị ở đâu?

b. Quan sát Hình 8, 9 và cho biết:

- Loại máy tính mà người dùng đang sử dụng.

- Bộ phận nào của máy tính thực hiện tiếp nhận thông tin vào?

- Bộ phận nào của máy tính thực hiện đưa thông tin ra?

Phương pháp giải:

Quan sát hình 8, 9.

Lời giải chi tiết:

a.

- Bộ phận của máy tính được dùng để nhập phép tính 7 + 5: bàn phím.

- Kết quả phép tính được hiển thị trên: màn hình.

b.

* Hình 8

- Loại máy tính mà người dùng đang sử dụng: điện thoại thông minh.

- Bộ phận của máy tính thực hiện tiếp nhận thông tin vào: màn hình cảm ứng.

- Bộ phận của máy tính thực hiện đưa thông tin ra: màn hình cảm ứng.

* Hình 9

- Loại máy tính mà người dùng đang sử dụng: máy tính bảng.

- Bộ phận của máy tính thực hiện tiếp nhận thông tin vào: màn hình cảm ứng.

- Bộ phận của máy tính thực hiện đưa thông tin ra: màn hình cảm ứng.

Luyện tập

Giải bài luyện tập 1 trang 14 SGK Tin học 3

Em hãy phân loại các máy tính ở Hình 10.

Phương pháp giải:

Phân loại các máy tính trong hình 10 vào các nhóm thích hợp:

- Máy tính để bàn;

- Máy tính xách tay;

- Máy tính bảng;

- Điện thoại thông minh.

Lời giải chi tiết:

- Máy tính để bàn: Hình 10b, 10g.

- Máy tính xách tay: Hình 10c, 10h.

- Máy tính bảng: Hình 10d, 10e, 10k.

- Điện thoại thông minh: Hình 10a, 10i.

Giải bài luyện tập 2 trang 15 SGK Tin học 3

Trong các bộ phân sau đây của máy tính, bộ phận nào thực hiện chức năng tiếp nhận thông tin? Bộ phận nào thực hiện chức năng đưa thông tin ra?

A. Loa

B. Bàn phím

C. Chuột

D. Màn hình

E. Màn hình cảm ứng

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức đã học về bộ phận tiếp nhận thông tin vào và bộ phận đưa thông tin ra của máy tính để phân loại.

Lời giải chi tiết:

- Bộ phận nào thực hiện chức năng tiếp nhận thông tin vào: B. Bàn phím, C. Chuột, E. Màn hình cảm ứng.

- Bộ phận thực hiện chức năng đưa thông tin ra: A. Loa, D. Màn hình, E. Màn hình cảm ứng.

Giải bài luyện tập 3 trang 15 SGK Tin học 3

Hãy chỉ ra thiết bị vào, thiết bị ra của các máy tính ở Hình 11.

Hình 11. Thiết bị vào, ra của một số máy tính thông dụng

Phương pháp giải:

Quan sát hình 11.

Lời giải chi tiết:

- Hình 11a + 11b: Màn hình cảm ứng của điện thoại thông minh (11a), máy tính bảng (11b) vừa là thiết bị vào, vừa là thiết bị ra.

- Hình 11c: Bàn phím, vùng cảm ứng chuột của máy tính xách tay là thiết bị vào; màn hình và loa là thiết bị ra.

- Hình 11d: Bàn phím, chuột của máy tính để bàn là thiết bị vào; màn hình và loa là thiết bị ra.

Vận dụng

Giải bài vận dụng trang 15 SGK Tin học 3

Em hay người thân của em đang sử dụng loại máy tính nào? Máy tính đó có những thiết bị vào, thiết bị ra nào?

Phương pháp giải:

- Quan sát máy tính của em hoặc của bố, mẹ, anh, chị,... xem nó thuộc loại máy tính nào: máy tính để bàn; máy tính xách tay; máy tính bảng hay điện thoại thông minh.

Máy tính đó có những thiết bị vào, thiết bị ra nào:

Ví dụ

+ Thiết bị vào: Bàn phím, chuột, màn hình cảm ứng,...

+ Thiết bị ra: Loa, màn hình, màn hình cảm ứng,...

Lời giải chi tiết:

Gợi ý:

- Chị em đang sử dụng máy tính bảng, có:

+ Thiết bị vào: màn hình cảm ứng.

+ Thiết bị ra: màn hình cảm ứng.

- Bố em đang sử dụng máy tính xách tay, có:

+ Thiết bị vào: bàn phím, chuột.

+ Thiết bị ra: màn hình, loa.


Bình chọn:
3.5 trên 6 phiếu