Chủ đề F. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính

Bài 13. Chia việc lớn thành việc nhỏ để giải quyết trang 72 SGK Tin học 3 Chân trời sáng tạo


1. Em hãy cho biết đàn kiến ở Hình 1a và Hình 1b đã làm thế nào để đưa được chiếc là to về tổ? 2. Ở Hình 2, các bạn nhỏ được giao nhiệm vụ chuyển một số thùng sách to và nặng vào thư viện trường. Em hãy cho biết các bạn làm thế nào để có thể dễ dàng thực hiện được công việc này?...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Khởi động

Giải hoạt động khởi động trang 72 SGK Tin học 3

Em hãy cho biết đàn kiến ở Hình 1a và Hình 1b đã làm thế nào để đưa được chiếc là to về tổ?

Phương pháp giải:

Quan sát hình 1.

Lời giải chi tiết:

Đàn kiến đã chia chiếc lá to thành từng mảnh nhỏ để đưa về tổ.

Khám phá

Giải hoạt động khám phá (làm) trang 72 SGK Tin học 3

Ở Hình 2, các bạn nhỏ được giao nhiệm vụ chuyển một số thùng sách to và nặng vào thư viện trường. Em hãy cho biết các bạn làm thế nào để có thể dễ dàng thực hiện được công việc này?

- Em hãy sắp xếp các hình dưới đây theo thứ tự để vẽ chiếc ô tô.

- Em hãy chia nhỏ việc tính giá trị của biểu thức dưới đây để thực hiện dễ dàng hơn:

103 x 9 - (900 + 27) = ?

Phương pháp giải:

Quan sát các hình 2, 3.

Lời giải chi tiết:

- Để có thể dễ dàng chuyển một số thùng sách to và nặng vào thư viện trường, các bạn đã chia sách vào các túi nhỏ để vận chuyển.

- Thứ tự để vẽ chiếc ô tô: Hình 3a - 3c - 3b - 3d - 3g - 3e - 3h - 3i.

- Chia nhỏ để tính giá trị biểu thức:

103 x 9 - (900 + 27)

= (100 + 3) x 9 - (900 + 27)

= 100 x 9 - 3 x 9 - 900 - 27

= 900 - 900 + 27 - 27

= 0

Luyện tập

Giải bài luyện tập 1 trang 73 SGK Tin học 3

Bạn Lan cần chuyển sách, vở, đồ dùng học tập, đèn học,... (Hình 4) sang bàn học ở vị trí mới. Theo em bạn Lan nên chia công việc này thành những việc nhỏ nào để thực hiện.

Phương pháp giải:

Quan sát hình 4.

Lời giải chi tiết:

- Theo em, bạn An nên chia công việc thành các việc nhỏ:

+ Chuyển sách.

+ Chuyển vở.

+ Chuyển đồ dùng học tập.

+ Chuyển đèn học.

- Nên chia như vậy để việc chuyển đồ đạc được nhanh, gọn gàng và khoa học hơn.

Giải bài luyện tập 2 trang 73 SGK Tin học 3

Nền lớp học được lát bằng các viên gạch. Em và bạn được giao nhiệm vụ tính số viên gạch lát nền lớp học. Hãy thảo luận với bạn để chia sẻ nhiệm vụ này thành những nhiệm vụ nhỏ hơn và phân công nhau thực hiện. Hãy giải thích tại sao em và bạn lại chia việc và phân công thực hiện như vậy.

Phương pháp giải:

Chia một nhiệm vụ lớn thành những nhiệm vụ nhỏ hơn để hiểu và dễ thực hiện hơn.

Lời giải chi tiết:

- Để tính số viên gạch lát nền lớp học, em sẽ chia nền lớp học thành 4 phần bằng nhau và phân công cho mỗi bạn đếm một phần. Sau đó cộng kết quả của 4 bạn lại để có tổng số viên gạch cần dùng lát nền lớp học.

- Em và bạn chia việc cũng như phân công thực hiện như vậy để rút ngắn thời gian tính toán và tăng độ chính xác của kết quả.

Vận dụng

Giải bài vận dụng trang 73 SGK Tin học 3

Nêu 3 ví dụ về công việc thường ngày của em, trong đó mỗi công việc được chia thành những việc nhỏ hơn để thực hiện. Nêu lợi ích khi chia công việc đó thành những việc nhỏ hơn.

Phương pháp giải:

Tìm 3 công việc thường ngày em hay làm để lấy ví dụ.

Lời giải chi tiết:

- 3 công việc thường ngày của em, trong đó mỗi công việc được chia thành những việc nhỏ hơn:

+ Chuẩn bị đi học buổi sáng: vệ sinh cá nhân, ăn sáng, thay quần áo, đi giày dép, cầm cặp sách.

+ Trồng cây: đào hố, đặt cây vào hố, lấp đất vào gốc cây, tưới nước.

+ Soạn sách vở: soạn sách giáo khoa, soạn sách bài tập, soạn vở ghi và vở bài tập.

- Lợi ích khi chia công việc đó thành những việc nhỏ hơn: giúp thực hiện công việc dễ dàng hơn.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu