Tin 3, giải tin học 3 kết nối tri thức Chủ đề 3. Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin

Bài 8: Sơ đồ hình cây. Tổ chức thông tin trong máy tính trang 38, 39, 40, 41 kết nối tri thức


Em hãy biểu diễn cách sắp xếp giá sách thành sơ đồ hình cây theo thông tin gợi ý trong bảng sau. Em hãy đọc các thông tin về Tệp, Thư mục, Ổ đĩa ở trang 40, sau đó quan sát Hình 48 và cho biết biểu tượng nào là tệp, biểu tượng nào là thư mục?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu hỏi tr 39

Câu hỏi

Em hãy biểu diễn cách sắp xếp giá sách thành sơ đồ hình cây theo thông tin gợi ý trong bảng sau:

Lời giải chi tiết:

Sơ đồ hình cây của giá sách:

Hoạt động

Em hãy đọc các thông tin về Tệp, Thư mục, Ổ đĩa ở trang 40, sau đó quan sát Hình 48 và cho biết biểu tượng nào là tệp, biểu tượng nào là thư mục?

Lời giải chi tiết:

Nhận xét:

Biểu tượng tệp: Bai tap du an.ppt, Ke hoach hoc tap.docx, Thoi khoa bieu.pdf

Biểu tượng thư mục: Khoa hoc, Tieng Viet


Câu hỏi tr 40

Luyện tập

1. Câu nào sau đây là sai?

A. Một ổ đĩa có nhiều thư mục.

B. Một thư mục có thể chưa nhiều tệp và thư mục con.

C. Thư mục có thể chứa nhiều thư mục con cùng tên.

D. Có thể có hai tệp cùng tên nằm ở hai thư mục khác nhau.

2. Trong Hình 50, ổ đĩa tên là gì? Thư mục Truyen tranh chứa tệp và thư mục nào?

Lời giải chi tiết:

1. Đáp án C.

2. Trong Hình 50, ổ đĩa tên là Du lieu (D:)

Thư mục Truyen tranh chứa:

Tệp: Anh.jpg

Thư mục: Do-re-mon, Co-nan, Trang Quynh

Câu hỏi tr 41

Luyện tập

1. Sơ đồ nào sau đây không phải là sơ đồ hình cây?

2. Trong Hình 50, thư mục Co-nan nằm trong thư mục nào?

Lời giải chi tiết:

1. Sơ đồ không phải là sơ đồ hình cây: Đáp án B.

2. Trong Hình 50, thư mục Co-nan nằm trong thư mục: Truyen tranh.

Vận dụng 

1. Hãy vẽ sơ đồ hình cây biểu diễn sở thích của các thành viên trong gia đình em.

2. Gia đình em có nhiều tệp ảnh chụp chung khi đi du lịch. Em hãy vẽ sơ đồ hình cây biểu diễn tên các thư mục để sắp xếp hình ảnh hợp lí.

Lời giải chi tiết:

1. Sơ đồ hình cây biểu diễn sở thích của các thành viên trong gia đình em:

2. Sơ đồ hình cây biểu diễn tên các thư mục để sắp xếp hình ảnh hợp lí:

Trả lời câu hỏi luyện tập trang 41 SGK Tin học 3 –  SGK kết nối tri thức với cuộc sống 

1. Sơ đồ nào sau đây không phải là sơ đồ hình cây?

2. Trong Hình 50, thư mục Co-nan nằm trong thư mục nào?

Phương pháp:

Lời giải chi tiết:

1. Sơ đồ không phải là sơ đồ hình cây: Đáp án B.

2. Trong Hình 50, thư mục Co-nan nằm trong thư mục: Truyen tranh.

Trả lời câu hỏi vận dụng trang 41 SGK Tin học 3 –  SGK kết nối tri thức với cuộc sống 

1. Hãy vẽ sơ đồ hình cây biểu diễn sở thích của các thành viên trong gia đình em.

2. Gia đình em có nhiều tệp ảnh chụp chung khi đi du lịch. Em hãy vẽ sơ đồ hình cây biểu diễn tên các thư mục để sắp xếp hình ảnh hợp lí.

Phương pháp:

Lời giải chi tiết:

1. Sơ đồ hình cây biểu diễn sở thích của các thành viên trong gia đình em:

2. Sơ đồ hình cây biểu diễn tên các thư mục để sắp xếp hình ảnh hợp lí:

 

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 4 học tốt,bứt phá điểm 9,10. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.