Tin 3, giải tin học 3 kết nối tri thức Chủ đề 5. Tin học ứng dụng

Bài 12. Tìm hiểu về thế giới tự nhiên SGK Tin học 3 Kết nối tri thức


Nhờ sử dụng máy tính, em đã quan sát được Sao Kim trong Hệ Mặt Trời. Nó có đặc điểm gì?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Nhiệm vụ 3

Trả lời câu hỏi Nhiệm vụ 3 trang 55 SGK Tin học 3

1. Nhờ sử dụng máy tính, em đã quan sát được Sao Kim trong Hệ Mặt Trời. Nó có đặc điểm gì?

A. Sao Kim là hành tinh có kích thước lớn nhất.

B. Sao Kim là hành tinh sáng nhất và nóng nhất.

C. Sao Kim là hành tinh gần mặt trời nhất.

Phương pháp giải:

Sao Kim trong Hệ mặt Trời có đặc điểm sáng nhất và nóng nhất, Sao Kim không phải là hành tinh lớn nhất (lớn nhất là sao Mộc), nó cũng không phải hành tinh gần mặt trời nhất (gần mặt trời nhất là sao Thủy).

Lời giải chi tiết:

Nhờ sử dụng máy tính, em đã quan sát được Sao Kim trong Hệ Mặt Trời. Nó có đặc điểm:

B. Sao Kim là hành tinh sáng nhất và nóng nhất.

2. Vòng đời của bướm gồm mấy giai đoạn phát triển? Đó là những giai đoạn nào?

A. Ba giai đoạn: trứng, sâu bướm, bướm.

B. Bốn giai đoạn: trứng, sâu bướm, kén, nhộng.

C. Bốn giai đoạn: trứng, sâu bướm, nhộng, bướm.

Phương pháp giải:

Theo quan sát vòng đời của bướm trong phần mềm: vòng đời của bướm có bốn giai đoạn: trứng, sâu bướm, nhộng, bướm.

Lời giải chi tiết:

Vòng đời sâu bướm gồm bốn giai đoạn: trứng, sâu bướm, nhộng, bướm. 

Chọn đáp án C

Luyện tập

Trả lời câu hỏi Luyện tập trang 58 SGK Tin học 3

1. Em hãy sử dụng phần mềm để quan sát các hành tinh trong Hệ Mặt Trời: Sao Thủy, Trái Đất, Sao Hỏa, Sao Mộc, Sao Thổ, Sao Thiên Vương, Sao Hải Vương.

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức đã học trong bài để sử dụng phần mềm quan sát

Lời giải chi tiết:

Ví dụ quan sát Sao Mộc:

Bước 1: Nháy đúp vào biểu tượng phần mềm Kids Games Learning ScienceTin học lớp 3 Bài 12: Tìm hiểu về thế giới tự nhiên trang 55, 56, 57, 58 | Kết nối tri thức (ảnh 1), màn hình mở ra như sau:

Tin học lớp 3 Bài 12: Tìm hiểu về thế giới tự nhiên trang 55, 56, 57, 58 | Kết nối tri thức (ảnh 1)

Bước 2: Nháy vào biểu tượngTin học lớp 3 Bài 12: Tìm hiểu về thế giới tự nhiên trang 55, 56, 57, 58 | Kết nối tri thức (ảnh 1)để tìm hệ Mặt Trời.

Bước 3: Nháy chuột vào hình tương ứng để chọn nhân vật.

Tin học lớp 3 Bài 12: Tìm hiểu về thế giới tự nhiên trang 55, 56, 57, 58 | Kết nối tri thức (ảnh 1)

Bước 4: Kéo thả các bộ phận vào đúng vị trí để lắp ráp tên lửa.

Tin học lớp 3 Bài 12: Tìm hiểu về thế giới tự nhiên trang 55, 56, 57, 58 | Kết nối tri thức (ảnh 1)

Bước 5: Nháy chuột vào hình Sao Mộc trong hệ mặt trời.


Tin học lớp 3 Bài 12: Tìm hiểu về thế giới tự nhiên trang 55, 56, 57, 58 | Kết nối tri thức (ảnh 1)

Bước 6: Nháy chuột sang trái hoặc sang phải tên lửa để điều khiển tên lửa ấy sao hoặc tránh các thiên thạch và các vật thể bay khác

Tin học lớp 3 Bài 12: Tìm hiểu về thế giới tự nhiên trang 55, 56, 57, 58 | Kết nối tri thức (ảnh 1)

Bước 7: quan sát hành tinh Sao Mộc khi tên lửa về đích.

Tin học lớp 3 Bài 12: Tìm hiểu về thế giới tự nhiên trang 55, 56, 57, 58 | Kết nối tri thức (ảnh 1)

Bước 8: Đặc điểm của Sao Mộc:

Sao Mộc có đặc điểm: Là hành tinh lớn nhất trong hệ mặt trời và có 79 Mặt Trăng

- Tương tự như vậy quan sát các hành tinh trong hệ mặt trời.

2. Em hãy sử dụng phần mềm để quan sát vòng đời của các loài động vật như gà, cá, rùa, bọ rùa, ếch.

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức đã học trong bài để sử dụng phần mềm quan sát

Lời giải chi tiết:

Ví dụ vòng đời của Bọ Dừa:

Bước 1: Nháy chuột vào biểu tượngTin học lớp 3 Bài 12: Tìm hiểu về thế giới tự nhiên trang 55, 56, 57, 58 | Kết nối tri thức (ảnh 1)

Bước 2: Chọn khám phá vòng đời của Bọ Dừa.

Bước 3: Chọn hình ảnh và kéo thả vào vị trí tương ứng.

Bước 4: Ghi lại giai đoạn phát triển của Bọ Dừa.

-> Vòng đời của bọ rùa gồm 4 giai đoạn: trứng, ấu trùng, con nhộng, bọ rùa.

- Tương tự quan sát được

Vòng đời của gà gồm 4 giai đoạn: trứng, ấp trứng, gà con, gà trưởng thành

Vòng đời của cá gồm 4 giai đoạn: trứng, ấu trùng, cá giống, cá trưởng thành

Vòng đời của ruad gồm 4 giai đoạn: trứng, ấp trứng, rùa con, rùa trưởng thành

Vòng đời của ếch gồm 4 giai đoạn: trứng, nòng nọc, ếch con, ếch trưởng thành


Vận dụng

Trả lời câu hỏi Vận dụng trang 58 SGK Tin học 3

Em hãy khám phá tiếp các nội dung trong phần mềm để hiểu thêm về thế giới tự nhiên nhé.

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức đã học và hiểu biết bản thân để khám phá

Lời giải chi tiết:

Tương tự kích vào các biểu tượng trên phần mềm để tìm hiểu như: 

  • Tìm hiểu về sư tử

  • Tìm hiểu về vịt

  • Tìm hiểu về sự sinh trưởng của cây


Bình chọn:
4 trên 5 phiếu