Giải mục IV trang 25 SGK Vật Lí 10 - Kết nối tri thức


Đề bài

Giải câu hỏi 1 trang 25 SGK Vật Lí 10

1. Một người lái xe ô tô đi thẳng 6 km theo hướng Tây, sau đó rẽ trái đi thẳng theo hướng nam 4 km rồi quay sang hướng Đông đi 3 km. Xác định quãng đường đi được và độ dịch chuyển của ô tô.

2. Một người bơi ngang từ bờ bên này sang bờ bên kia của một dòng sông rộng 50 m có dòng chảy theo hướng từ Bắc xuống Nam. Do nước sông chảy mạnh nên khi sang đến bờ bên kia thì người đó đã trôi xuôi theo dòng nước 50 m. Xác định độ dịch chuyển của người đó.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quãng đường đi được bằng tổng tất cả các chặng

Độ dịch chuyển bằng khoảng cách vị trí điểm đầu và điểm cuối

Lời giải chi tiết

1.

Quãng đường đi được của ô tô là: 6 + 4 + 3 = 13 (km)

Độ dịch chuyển của ô tô là: 6 – 3 = 3 (km)

2.

Độ dịch chuyển của người đó là: 50 + 50 = 100 (m).


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu