Giải mục IV trang 10, 11 SGK Vật Lí 10 - Kết nối tri thức


Nêu một số ví dụ về phương pháp thực nghiệm mà em đã được học trong môn KHTN. Hãy kể tên một số mô hình vật chất mà em thích trong phòng thí nghiệm. Hãy nêu tên một số mô hình lí thuyết mà em đã học. Các mô hình toán học vẽ ở Hình 1.9 dùng để mô tả các loại chuyển động nào.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu hỏi 1

Giải câu hỏi 1 trang 10 SGK Vật Lí 10

Nêu một số ví dụ về phương pháp thực nghiệm mà em đã được học trong môn KHTN.


Phương pháp giải:

Nhớ lại kiến thức đã học ở THCS

Lời giải chi tiết:

Phương pháp thực nghiệm mà em đã được học trong KHTN là:

+ Phương pháp quan sát

+ Phương pháp thực hành làm thí nghiệm

+ Phương pháp đưa ra nhận xét

+ Phương pháp nghiên cứu

Câu hỏi 2

Giải câu hỏi 2 trang 11 SGK Vật Lí 10

1. Hãy kể tên một số mô hình vật chất mà em thích trong phòng thí nghiệm.

2. Hãy nêu tên một số mô hình lí thuyết mà em đã học.

3. Các mô hình toán học vẽ ở Hình 1.9 dùng để mô tả các loại chuyển động nào?


Lời giải chi tiết:

1. Em có thể tự kể tên một số mô hình mà em thích.

Tên một số mô hình vật chất trong phòng thí nghiệm

+ Quả địa cầu

+ Mô hình cơ thể người

+ Máy đo quãng đường vật di chuyển

+ Kính hiển vi

+ Kính lúp

+ Kính thiên văn ...

2. Một số mô hình lí thuyết mà em đã học:

+ Chất điểm

+ Tia sáng...

3. 

Cả hai đồ thị đều mô tả chuyển động thẳng đều – chuyển động có vận tốc không đổi theo thời gian.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu