Giải mục III trang 59 SGK Vật Lí 10 - Kết nối tri thức


Đề bài

Giải câu hỏi 1 trang 59 SGK Vật Lí 10

Một vật được giữ yên trên một mặt phẳng nhẵn bởi một lò xo (Hình 13.9).

1. Có những lực nào tác dụng lên vật?

2. Phân tích trọng lực tác dụng lên vật thành hai lực thành phần và nêu rõ tác dụng của hai lực này.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vận dụng quy tắc phân tích lực.

Lời giải chi tiết

1.

Các lực tác dụng lên vật gồm: trọng lực \(\overrightarrow P \), phản lực \(\overrightarrow N \), lực kéo \(\overrightarrow F \), lực đàn hồi của lò xo.

2.

Thành phần \(\overrightarrow {{P_1}} \) có tác dụng kéo vật chuyển động xuống phía dưới.

Thành phần \(\overrightarrow {{P_2}} \) có tác dụng giữ vật trên mặt phẳng nghiêng.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu