Giải mục II trang 79 SGK Vật Lí 10 - Kết nối tri thức


Đề bài

Giải câu hỏi 1 trang 79 SGK Vật Lí 10

1. Chuồn chuồn có thể bay lượn trong không trung. Tại sao chúng không bị rơi xuống đất do trọng lực (Hình 19.5b)?

2. Biểu diễn các lực tác dụng lên một khí cầu đang lơ lửng trong không khí (Hình 19.5a).

3. Hình 19.6 biểu diễn các vectơ lực tác dụng lên một máy bay đang bay ngang ở độ cao ổn định với tốc độ không đổi. Nếu khối lượng tổng cộng của máy bay là 500 tấn thì lực nâng có độ lớn bao nhiêu?

4. Nêu những điểm khác biệt giữa lực cản và lực nâng?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng lý thuyết lực nâng của chất lưu.

Lời giải chi tiết

1.

Chuồn chuồn có thể bay lượn trong không trung mà không bị rơi xuống đất do trọng lực vì chúng chịu tác dụng của lực nâng của không khí.

2.

Biểu diễn các lực tác dụng lên khí cầu đang lơ lửng trong không khí:

 3. 

Ta có: lực nâng của không khí và trọng lực là hai lực cân bằng nên chúng có độ lớn bằng nhau.

Độ lớn của lực nâng là:

\({F_n} = P = mg = 500000.10 = {5.10^6}\left( N \right)\)

4.

Sự khác biệt giữa lực cản và lực nâng: Lực cản làm cản trở chuyển động của vật; lực nâng làm duy trì trạng thái chuyển động của vật.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu