Giải mục II trang 23, 24 SGK Vật Lí 10 - Kết nối tri thức


Đề bài

Giải câu hỏi 1 trang 23 SGK Vật Lí 10

Hãy xác định các độ dịch chuyển mô tả ở Hình 4.5 trong tọa độ địa lí.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình 4.5

Lời giải chi tiết

Độ dịch chuyển mô tả trên Hình 4.5 là:

+ d1 = 200 m (Bắc)

+ d2 = 200 m (Đông Bắc)

+ d3 = 300 m (Đông)

+ d4 = 100 m (Tây).


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu