Giải mục I trang 60 SGK Vật Lí 10 - Kết nối tri thức


Đề bài

Giải câu hỏi 1 trang 60 SGK Vật Lí 10

Một quyển sách đang nằm yên trên mặt bàn. Ta phải đẩy nó thì nó mới dịch chuyển và khi ngừng đẩy thì nó dừng lại. Nếu em đặt mình vào thời của nhà khoa học Hy Lạp Aristotle (384-322 TCN), khi mà mọi người còn chưa biết đến ma sát, thì em sẽ trả lời câu hỏi nêu ra như thế nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tự đặt bản thân mình vào thời của nhà khoa học.

Lời giải chi tiết

Khi mọi người chưa biết đến ma sát, thì em sẽ trả lời là có một loại lực nào đó đã giữ chân quyển sách lại.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu