Giải mục I trang 22 SGK Vật Lí 10 - Kết nối tri thức


Hãy dùng bản đồ Việt Nam và hệ tọa độ địa lí, xác định vị trí của thành phố Hải Phòng so với vị trí của Thủ đô Hà Nội. Xác định vị trí của vật A trên trục Ox vẽ ở Hình 4.3 tại thời điểm 12 h. Biết vật chuyển động thẳng, mỗi giờ đi được 40 km.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu hỏi 1

Giải câu hỏi 1 trang 22 SGK Vật Lí 10

Hãy dùng bản đồ Việt Nam và hệ tọa độ địa lí, xác định vị trí của thành phố Hải Phòng so với vị trí của Thủ đô Hà Nội.

Phương pháp giải:

Sử dụng bản đồ Việt Nam và hệ tọa độ địa lí để xác định.

Lời giải chi tiết:

Vị trí của thành phố Hải Phòng so với vị trí của thủ đô Hà Nội

+ Tọa độ địa lí:

+ Thành phố Hải Phòng nằm ở phía Đông so với thành phố Hà Nội và cách khoảng 106 km.

Câu hỏi 2

Giải câu hỏi 2 trang 22 SGK Vật Lí 10

Xác định vị trí của vật A trên trục Ox vẽ ở Hình 4.3 tại thời điểm 12 h. Biết vật chuyển động thẳng, mỗi giờ đi được 40 km.

Phương pháp giải:

Thời gian đi của vật = Thời điểm đến – Thời điểm gốc

Lời giải chi tiết:

Thời gian vật di chuyển là: 12 – 8 = 4 (h)

1 giờ vật di chuyển được 40 km

=> 4 giờ vật di chuyển được: 4 . 40 = 160 (km)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu