Lesson Two: Grammar and song - Unit 5 - SBT Tiếng Anh 2 - Family and Friends


Giải Lesson Two: Grammar and song - Unit 5 - SBT Tiếng Anh 2 - Family and Friends (National Edition

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Connect the dots in the three pictures. Then read and match.

(Kết nối các dấu chấm trong 3 hình. Sau đó đọc và nối.)

Phương pháp giải:

on: ở trên

under: ở dưới

in: ở trong

Lời giải chi tiết:

1. Rosy’s under the tree.

(Rosy ở dưới cái cây.)

2. Billy’s in the goal.

(Billy ở trong khung thành.)

3. Tim’s on the slide

(Tim ở trên cầu trượt.)

Bài 2

2. Ask and answer.

(Hỏi và trả lời.)

Lời giải chi tiết:

1. Where’s Rosy?

(Rosy ở đâu?)

She’s under the tree.

(Cô ấy ở dưới cái cây.)

2. Where’s Billy?

(Billy ở đâu?)

He’s in the goal.

(Anh ấy ở trong khung thành.)

3. Where’s Tim?

(Tim ở đâu?)

He’s on the slide.

(Anh ấy ở trên cầu trượt.)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 2 trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ 3 bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp con lớp 2 học tốt.