Lesson Three: Sounds and letters - Unit 3 - SBT Tiếng Anh 2 - Family and Friends


Giải Lesson Three: Sounds and letters - Unit 3 - SBT Tiếng Anh 2 - Family and Friends (National Edition)

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Trace and write the letters Tt and Uu.

(Đồ và viết các chữ cái Tt và Uu.)

Bài 2

2. Listen. Trace and write the correct letters.

(Nghe. Đồ và viết đúng các chữ cái.)


Lời giải chi tiết:

Look at the turtle. (Hãy nhìn con rùa kìa.)

It has a towel. (Nó có một cái khăn.)

Look at the umbrella. (Hãy nhìn cây dù kìa.)

It goes up, up, up. (Nó đang đi lên, lên, lên.)

Bài 3

3. Listen and circle.

(Nghe và khoanh tròn.)


Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. up (lên)

2. towel (khăn)

3. turtle (con rùa)

4. umbrella (cái ô)

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 2 trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ 3 bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp con lớp 2 học tốt.