Lesson Three: Sounds and letters - Unit 6 - SBT Tiếng Anh 2 - Family and Friends


Giải Lesson Three: Sounds and letters - Unit 6 - SBT Tiếng Anh 2 - Family and Friends (National Edition)

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Say the sound. Say the word. Circle the correct picture.

(Nói âm. Nói từ lên. Khoanh tròn từ đúng.)

Phương pháp giải:

van (xe tải) - window (cửa sổ)

Yo-yo (đồ chơi yô-yô) - window (cửa sổ)

box (cái hộp) - zebra (ngựa vằn)

box (cái hộp) - yo-yo (đồ chơi yô-yô)

zebra (ngựa vằn) - van (xe tải)

Lời giải chi tiết:

Vv - van (xe tải)

Ww - window (cửa sổ)

Xx - box (cái hộp)

Yy - yo-yo (đồ chơi yô-yô)

Zz - zebra (ngựa vằn)

Quảng cáo
decumar

Bài 2

2. Write.

(Viết.)

Lời giải chi tiết:

van (xe tải)

window (cửa sổ)

box (cái hộp)

yo-yo (đồ chơi yô-yô)

buzz (tiếng vo vo của sâu bọ)

Bài 3

3. Read and write the letters x and z.

(Đọc và viết chữ cái x và z)

Lời giải chi tiết:

I can hear a buzz. (Tôi có thể nghe thấy tiếng vo vo.)

Is it a fox? (Nó là một con cáo phải không?)

Bài 4

4. Write.

(Viết.)

Phương pháp giải:

Qq  Rr  Ss  Tt  Uu  Vv  WXx  Yy  Zz

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 2 trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ 3 bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp con lớp 2 học tốt.