Bài 17. Ảnh của vật tạo bởi gương phẳng trang 86, 87, 88, 89 Khoa học tự nhiên 7 Chân trời sáng tạo


Từ thí nghiệm 1, em hãy cho biết ảnh của nến tạo bởi gương phẳng có hứng được trên màn chắn không. Điều đó cho thấy ảnh của vật tạo bởi gương phẳng có tính chất gì. Trong thí nghiệm 2, vì sao cần thay gương phẳng bằng tấm kính tron suốt. . Sau khi thắp sáng nến 1, nhìn vào gương em có thấy dường như nến 2 cũng “sáng lên”? Giải thích.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu hỏi tr 86

1. Từ thí nghiệm 1, em hãy cho biết ảnh của nến tạo bởi gương phẳng có hứng được trên màn chắn không. Điều đó cho thấy ảnh của vật tạo bởi gương phẳng có tính chất gì?

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ

Lời giải chi tiết:

Từ thí nghiệm 1, ta thấy ảnh của nến tạo bởi gương phẳng không hứng được trên màn chắn.

Điều đó cho thấy ảnh của vật tạo bởi gương phẳng có tính chất là

+ Ảnh là ảnh ảo

+ Không hứng được trên màn chắn

Câu hỏi tr 87

2. Trong thí nghiệm 2, vì sao cần thay gương phẳng bằng tấm kính trong suốt?

Lời giải chi tiết:

Cần thay gương phẳng bằng tấm kính trong suốt để ảnh hiện trên tấm kính, từ đó có thể đo chiều cao của ngọn nến được.

3. Sau khi thắp sáng nến 1, nhìn vào gương em có thấy dường như nến 2 cũng “sáng lên”? Giải thích.

Lời giải chi tiết:

Sau khi thắp sáng nến 1, nhìn vào gương, ta có cảm giác như nến 2 cũng sáng lên vì ánh sáng của nến 1 chiếu đến gương, khi đến gương thì ánh sáng đó hắt lại vào mắt ta nên ta có thể nhìn thấy ảnh của nến 1 mà nến 1 đang được thắp sáng nên ảnh nến 2 cũng dường như đang sáng.

4.Từ thí nghiệm 2, hãy nêu nhận xét về:

a) Khoảng cách từ ảnh đến gương phẳng so với khoảng cách từ vật đến gương.

b) Độ lớn của ảnh tạo bởi gương phẳng so với độ lớn của vật

Lời giải chi tiết:

Từ thí nghiệm 2, ta có nhận xét

a) khoảng cách từ ảnh đến gương phẳng bằng khoảng cách từ vật đến gương

b) độ lớn của ảnh tạo bởi gương phẳng bằng độ lớn của vật.

Câu hỏi tr 88

Luyện tập: Một miếng bìa hình tam giác vuông đặt trước một gương phẳng như hình dưới. Hãy dựng ảnh của miếng bìa tạo bởi gương phẳng (G).

Lời giải chi tiết:

Vận dụng: 

- Hãy đoán xem dòng chữ đã viết trên tờ giấy ở hình bên là gì. Giải thích.

- Giải thích câu hỏi ở phần Mở đầu của bài học.

Lời giải chi tiết:

Chữ viết trên tờ giấy là chữ “MẮT”

- Giải thích câu hỏi mở đầu: chữ “AMBULANCE” trên đầu xe cứu thương được viết ngược từ trái sang phải với mục đích khi nghe còi từ xa các phương tiện vận chuyển sẽ nhìn vào gương chiếu hậu để dễ dàng đọc được chữ AMBULANCE theo chiều xuôi. Từ đó nhận ra xe cứu thương và nhường đường cho xe qua.


Câu hỏi tr 89

Bài tập

1. Cho một điểm sáng S đặt trước một gương phẳng, cách gương 4 cm. Hãy dựng ảnh của S’ của S tạo bởi gương theo hai cách:

a) Áp dụng tính chất ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng.

b) Áp dụng định luật phản xạ ánh sáng.

Phương pháp giải:

+ Tính chất ảnh tạo bởi gương phẳng: khoảng cách từ ảnh đến gương bằng khoảng cách từ vật đến gương phẳng

+ Định luật phản xạ ánh sáng: tia sáng phản xạ nằm trong mặt phẳng tới, góc phản xạ bằng góc tới.

Lời giải chi tiết:

a)

b)

2. Hình dưới biểu diễn một học sinh đứng trước, cách gương phẳng 2 m. Có một bức tường ở phía sau cách học sinh 1 m. Ảnh của bức tường tạo bởi gương phẳng cách nơi học sinh đứng bao nhiêu mét?

Phương pháp giải:

Khoảng cách từ ảnh đến gương bằng khoảng cách từ vật đến gương phẳng

Lời giải chi tiết:

Khoảng cách từ bức tường đến gương phẳng là: 1 + 2 = 3 (m)

=> Ảnh của bức tường sau gương là 3 m

=> Ảnh của bức tường tạo bởi gương cách nơi học sinh đứng là: 2 + 3 = 5 (m).Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu