Bài 23. Ôn tập chương 7 trang 117, 118 Hóa 10 Kết nối tri thức


Liên kết trong phân tử nào sau đây có độ phân cực lớn nhất? Trong nhóm halogen, từ F đến I, bán kính nguyên tử biến đổi theo chiều nào? Trong dãy đơn chất từ F2 đến I2, chất có tính oxi hóa mạnh nhất là

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 tất cả các môn - Kết nối tri thức

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài tập 1

Câu 1. Liên kết trong phân tử nào sau đây có độ phân cực lớn nhất?

A. H-F

B. H-Cl

C. H-Br

D. H-I

Phương pháp giải:

Độ phân cực của liên kết phụ thuộc vào độ âm điện của nguyên tử

Lời giải chi tiết:

Từ F đến I, độ âm điện giảm dần

=> Độ phân cực H-X giảm dần

=> H-F có độ phân cực lớn nhất (do có độ âm điện lớn nhất)

Đáp án A

Bài tập 2

Câu 2. Trong nhóm halogen, từ F đến I, bán kính nguyên tử biến đổi theo chiều nào?

A. Giảm dần

B. Không đổi

C. Tăng dần

D. Tuần hoàn

Phương pháp giải:

Trong cùng 1 nhóm, đi từ trên xuống dưới, bán kính nguyên tử tăng dần

Lời giải chi tiết:

Trong nhóm halogen, từ F đến I, số lớp electron tăng dần

=> Bán kính tăng dần

Đáp án C

Bài tập 3

Câu 3. Trong dãy đơn chất từ F2 đến I2, chất có tính oxi hóa mạnh nhất là

A. F2

B. Cl2

C. Br2

D. I2

Phương pháp giải:

- Tính oxi hóa là khả năng nhận electron của nguyên tử

- Tính oxi hóa phụ thuộc vào độ âm điện của nguyên tử

Lời giải chi tiết:

- Từ F2 đến I2, độ âm điện giảm dần

=> Khả năng nhận electron giảm dần

=> Tính oxi hóa giảm dần

=> F2 có tính oxi hóa mạnh nhất

Đáp án A

Bài tập 4

Câu 4. Khi tiến hành điều chế và thu khí Cl2 vào bình, để ngăn khí Cl2 thoát ra ngoài gây độc, cần đậy miệng bình thu khí Cl2 bằng bông có tẩm dung dịch

A. NaCl

B. HCl

C. NaOH

D. KCl

Phương pháp giải:

Để ngăn khí Cl2 thoát ra ngoài, cần phải tẩm vào bông dung dịch tác dụng với Cl2


Lời giải chi tiết:

Để ngăn khí Cl2 thoát ra ngoài, cần phải tẩm vào bông dung dịch tác dụng với Cl2

=> Chỉ có dung dịch NaOH tác dụng với Cl2

Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O

Đáp án C

Bài tập 5

Câu 5. Làm muối là nghề phổ biến tại nhiều vùng ven biển Việt Nam. Một hộ gia đình tiến hành làm muối trên ruộng muối chứa 200 000 L nước biển. Giả thiết 1 L biển có chứa 30 g NaCl và hiệu suất quá trình làm muối thành phẩm đạt 60%

Khối lượng muối hộ gia đình thu được là

A. 1 200 kg

B. 10 000 kg

C. 6 000 kg

D. 3 600 kg

Phương pháp giải:

1 L nước biển có 30 g NaCl

200 000 L nước biển có x g NaCl

=> x = 200 000 . 30

Vì hiệu suất thành phẩm là 60% (nghĩa là 60% của x)

=> Khối lượng muối hộ gia đình thu được = x.60%/100%

Lời giải chi tiết:

Ta có: 1 L nước biển có 30 g NaCl

200 000 L nước biển có x g NaCl

=> x = 30 . 200 000 = 6 000 000 g = 6 000 kg

Vì hiệu suất thành phẩm là 60%

=> Khối lượng muối hộ gia đình thu được = 6 000.60%/100% = 3 600 kg

Đáp án D

Bài tập 6

Câu 6. Cho X, Y là hai nguyên tố halogen có trong tự nhiên, ở hai chu kì liên tiếp, ZX < ZY. Hòa tan hoàn toàn 0,402 g hỗn hợp NaX và NaY vào nước, thu được dung dịch E. Cho từ từ E vào cốc đựng dung dịch AgNO3 dư, thu được 0,574 g kết tủa.

Kí hiệu của nguyên tố X và Y lần lượt là

A. F và Cl

B. Cl và Br

C. Br và I

D. Cl và I

Phương pháp giải:

Gọi công thức trung bình của X và Y là Z

=> ZX < Z< ZY

Ta có phương trình:

NaZ + AgNO3 → AgZ↓ + NaNO3

=> nNaZ = nAgZ

Lời giải chi tiết:

Giả sử X và Y đều tạo kết tủa với Ag

Gọi công thức trung bình của X và Y là Z

=> ZX < Z< ZY

Ta có phương trình:

NaZ + AgNO3 → AgZ↓ + NaNO3

Từ phương trình ta có: nNaZ = nAgZ

=> Z = 175,6 (loại vì I có khối lượng nguyên tử lớn nhất = 127)

=> Có 1 halogen không tạo kết tủa với Ag

=> Halogen đó là F

Vì ZX < ZY và X, Y ở 2 chu kì liên tiếp

=> X là F và Y là Cl

Đáp án A


Bình chọn:
3.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa 10 - Kết nối tri thức - Xem ngay

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 11 cùng thầy cô giáo giỏi trên Tuyensinh247.com. Bứt phá điểm 9,10 chỉ sau 3 tháng. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.