Bài 18. Ôn tập chương 5 trang 89, 90 Hóa 10 Kết nối tri thức


Phản ứng chuyển hóa giữa hai dạng đơn chất của phosphorus (P): Cho biết biến thiên enthalpy của phản ứng sau ở điều kiện tiêu chuẩn: Dung dịch glucose (C6H12O6) 5% có khối lượng riêng là 1,02 g/mL, phản ứng oxi hóa 1 mol glucose tạo thành CO2(g) và H2O (l) tỏa ra nhiệt lượng là 2803,0 kJ. Một người bệnh được truyền một chai chứa 500 ml dung dịch glucose 5%. Năng lượng tối đa từ phản ứng oxi hóa thành glucose mà bênh nhân đó có thể nhận được là:

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 tất cả các môn - Kết nối tri thức

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài tập 1

Câu 1.Phản ứng chuyển hóa giữa hai dạng đơn chất của phosphorus (P):

P (s, đỏ) → P (s, trắng)  \({\Delta _r}H_{298}^o\) = 17,6 kJ

Điều này chứng tỏ phản ứng:

A. thu nhiệt, P đỏ bền hơn P trắng.               

B. thu nhiệt, P trắng bền hơn P đỏ.

C. tỏa nhiệt, P đỏ bền hơn P trắng.                

D. tỏa nhiệt, P trắng bền hơn P đỏ.

Phương pháp giải:

Chất phản ứng → Sản phẩm

\({\Delta _r}H_{298}^o\) > 0 ( phản ứng thu nhiệt)

\({\Delta _r}H_{298}^o\) < 0 ( phản ứng tỏa nhiệt)

- Biến thiên enthalpy của phản ứng được xác định bằng hiệu số giữa tổng nhiệt tạo thành các chất sản phẩm (sp) và tổng nhiệt tạo thành của các chất đầu (cđ).

Lời giải chi tiết:

\({\Delta _r}H_{298}^o\) = 17,6 kJ > 0

=> P đỏ bền hơn P trắng

=> Đáp án: A

Bài tập 2

Câu 2. Cho biết biến thiên enthalpy của phản ứng sau ở điều kiện tiêu chuẩn:

Biết nhiệt tạo thành chuẩn của CO2: \({\Delta _r}H_{298}^o\) (CO2(g)) = - 393,5 kJ/mol

Nhiệt tạo thành chuẩn của CO là:

A. -110,5 kJ/mol              

B. +110,5 kJ/mol              

C. -141,5 kJ/mol              

D. -221,0 kJ/mol

Phương pháp giải:

Nhiệt tạo thành của một chất là biến thiên enthalpy của phản ứng tạo thành 1 mol chất đó từ các đơn chất ở dạng bền vững nhất, ở một điều kiện xác định.

Lời giải chi tiết:

\({\Delta _r}H_{298}^o\) = \({\Delta _r}H_{298}^o\) (CO2(g)) - \({\Delta _r}H_{298}^o\) (CO(g))

-283,0 = - 393,5 -  \({\Delta _r}H_{298}^o\) (CO(g))

=> \({\Delta _r}H_{298}^o\) (CO(g)) = -393,5 + 283 = -110,5 kJ/mol

=> Đáp án A

Bài tập 3

Câu 3. Dung dịch glucose (C612O6) 5% có khối lượng riêng là 1,02 g/mL, phản ứng oxi hóa 1 mol glucose tạo thành CO2(g) và H2O (l) tỏa ra nhiệt lượng là 2803,0 kJ. Một người bệnh được truyền một chai chứa 500 ml dung dịch glucose 5%. Năng lượng tối đa từ phản ứng oxi hóa thành glucose mà bênh nhân đó có thể nhận được là:

A. +397,09 kJ.                       

B.+381,67 kJ.                         

C. +389,30 kJ.                            

D. +416,02 kJ.

Phương pháp giải:

Cứ 1 mol glucose được đốt cháy sẽ tỏa ra lượng nhiệt là 2803,0 kJ.

Lời giải chi tiết:

Bài tập 4

Câu 4. Cho giá trị trung bình của các năng lượng liên kết ở điều kiện chuẩn:

Biến thiên enthalpy của phản ứng C3H8(g) → CH4(g) + C2H4(g) có giá trị là

A. +103 kJ.                            

B. -103 kJ.                             

C. +80 kJ.                                   

D. -80 kJ.

Phương pháp giải:

Lời giải chi tiết:

Bài tập 5

Câu 5.Methane là thành phần chính của khí thiên nhiên. Xét phản ứng đốt cháy methane:

CH4(g) + 2O2(g) → CO2(g) + 2H2O(l)  \({\Delta _r}H_{298}^o\) = -890,3 kJ

Biến nhiệt tạo thành chuẩn của CO2(g) và H2O(l)  tương ứng là -393,5 và -285,8 kJ/mol.

Hãy tính nhiệt tạo thành chuẩn của khí methane.

Phương pháp giải:

Lời giải chi tiết:

Gọi nhiệt tạo thành chuẩn của khí methane là x 

->  -890,3 = 2.(-285,8) -393,5 - x - 2.0

-> x = – 74,8 kJ/mol

 

Bài tập 6

Câu 6. So sánh nhiệt tỏa ra khi đốt cháy hoàn toàn 1 kg cồn (C2H5OH) và 1 kg tristearin (C57H110O6), có trong mỡ lợn). Cho biết:

Phương pháp giải:

Giá trị tuyệt đối của biến thiên enthalpy càng lớn thì nhiệt lượng tỏa ra hay thu vào của phản ứng càng nhiều

Lời giải chi tiết:

Bài tập 7

Câu 7. Biết CH3COCH3có công thức cấu tạo:

Từ số liệu năng lượng liên kết ở Bảng 12.2, hãy xác định biến thiên enthalpy của phản ứng đốt cháy acetone (CH3CO­CH3).

CH3COCH3(g) + 4O2(g) →  3CO2(g) + 3H2O (g)

Phương pháp giải:

Lời giải chi tiết:

Bài tập 8

Câu 8.Một bình gas (khí hóa lỏng) chứa hỗn hợp propane và butane với tỉ lệ mol 1:2. Xác định nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy hoàn toàn 12 kg khí gas trên ở điều kiện chuẩn

Cho biết các phản ứng:

Trung bình mỗi ngày, một hộ gia đình cần đốt gas để cung cấp 10 000 kJ nhiệt ( hiệu suất hấp thụ nhiệt là 80%). Sau bao nhiêu ngày hộ gia đình trên sẽ sử dụng hết bình gas 12kg?

Phương pháp giải:

Cứ 1 mol khí propane đốt cháy tỏa 2220 kJ

Cứ 1 mol khí butane đốt cháy tỏa 2874 kJ

Lời giải chi tiết:

Gọi số mol của propane và butane lần lượt là x và  y

2x – y = 0

44x + 58y = 12000

=> x = 75 mol và y = 150 mol

75 mol khí propane đốt cháy tỏa 75 . 2220 = 166500 kJ

150 mol khí butane đốt cháy tỏa 150 . 2874 = 431100 kJ

Tổng lượng nhiệt bình gas 12 kg có thê cung cấp là 166500 + 431100 = 597600 kJ

Một ngày,  bình gas cần cung cấp lượng nhiệt thực tế là 10000 : 0,8 = 12500 kJ

Số ngày để hộ gia đình sử dụng hết bình gas 12 kg là: 597600 : 12500 = 48 ngày


Bình chọn:
4 trên 8 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa 10 - Kết nối tri thức - Xem ngay

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.