Giải câu 1 trang 77 SBT địa 9


Đề bài

Dựa vào bảng 32:

Bảng 32. CƠ CẤU KINH TẾ CỦA ĐÔNG NAM BỘ, THỜI KÌ 1995 – 2010 (Đơn vị: %)

Em hãy:

a) Vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tế của Đông Nam Bộ, thời kì 1995 - 2010.

b) Qua biểu đồ, kết hợp với vốn kiến thức của bản thân, nêu nhận xét về sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của vùng Đông Nam Bộ, thời kì 1995 - 2010.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vẽ và nhận xét biểu đồ.

Lời giải chi tiết

a) BIỂU ĐỒ CƠ CẤU KINH TẾ CỦA ĐÔNG NAM BỘ, THỜI KÌ 1995 - 2010

b) Nhận xét:

- Đông Nam Bộ có cơ cấu kinh tế tiến bộ nhất cả nước:

+ Tỉ trọng khu vực công nghiệp và dịch vụ cao trong cơ cấu GDP (lần lượt là 65,2% và 49,8% năm 2010)

+ Nông nghiệp chiếm tỉ trọng rất nhỏ (6% năm 2010). 

- Cơ cấu GDP của vùng trong giai đoạn 1995-2010 có sự chuyển dịch tích cực:

+ Giảm tỉ trọng khu vực nông nghiệp từ 6,6% (năm 1995) xuống 6% (năm 2010)

+ Tăng tỉ trọng khu vực công nghiệp từ 53,6% lên 65,2 % (công nghiệp) và dịch vụ tăng từ 36,8% lên 39,8%.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
  • Giải câu 2 trang 78 SBT địa 9

    Giải câu 2 trang 78 sách bài tập Địa lí 9, Nối ô chữ số (1), ô chữ số (2) với các ô chữ thích hợp ở giữa để nêu đúng sự khác biệt trong cơ cấu sản xuất công nghiệp của vùng Đông Nam Bộ trước và sau năm 1975.

  • Giải câu 3 trang 79 SBT địa 9

    Giải câu 3 trang 79 sách bài tập Địa lí 9, Hoàn hoàn thành bảng tổng kết dưới đây:

  • Giải câu 4 trang 79 SBT địa 9

    Giải câu 4 trang 79 sách bài tập Địa lí 9, Điền vào lược đồ sự phân bố một số cây công nghiệp lâu năm ở Đông Nam Bộ

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.