Giải Bài tập 1 trang 9 sách bài tập Ngữ văn 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Trả lời câu hỏi bài tập 1 SBT trang 9 Ngữ văn 7 Kết nối tri thức, tập 1

Chọn một văn bản truyện em yêu thích và ghi lại thông tin chính của văn bản theo sơ đồ gợi ý sau:

Lời giải chi tiết


Bình chọn:
4.3 trên 4 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Văn 7 - Kết nối tri thức - Xem ngay