CHƯƠNG VII. HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ

Bình chọn:
4.6 trên 60 phiếu
Bài 6 trang 187 sgk Vật lí 12

Giải bài 6 trang 187 SGK Vật lí 12. Khối lượng nguyên tử của

Xem lời giải

Bài 7 trang 187 sgk Vật lí 12

Giải bài 7 trang 187 SGK Vật lí 12. Hoàn chỉnh các phản ứng sau:

Xem lời giải

Bài 8 trang 187 sgk Vật lí 12

Giải bài 8 trang 187 SGK Vật lí 12. Phản ứng:

Xem lời giải

Bài 9 trang 187 sgk Vật lí 12

Giải bài 9 trang 187 SGK Vật lí 12. Chọn câu sai.

Xem lời giải

Bài 10 trang 187 sgk Vật lí 12

Giải bài 10 trang 187 SGK Vật lí 12. Phản ứng nào sau đây thu năng lượng?

Xem lời giải

Câu C1 trang 191 SGK Vật lý 12

Giải Câu C1 trang 191 SGK Vật lý 12

Xem lời giải

Bài 1 trang 194 sgk Vật lí 12

Giải bài 1 trang 194 SGK Vật lí 12. Một hạt nhân

Xem lời giải

Bài 2 trang 194 sgk Vật lí 12

Giải bài 2 trang 194 SGK Vật lí 12. Hãy chọn câu đúng.

Xem lời giải

Bài 3 trang 194 sgk Vật lí 12

Giải bài 3 trang 194 SGK Vật lí 12. Trong số các tia

Xem lời giải

Bài 4 trang 194 sgk Vật lí 12

Giải bài 4 trang 194 SGK Vật lí 12. Quá trình phóng xạ nào không có sự thay đổi cấu tạo hạt nhân?

Xem lời giải

Bài 5 trang 194 sgk Vật lí 12

Giải bài 5 trang 194 SGK Vật lí 12. Hãy chọn câu đúng.

Xem lời giải

Câu C1 trang 195 SGK Vật lý 12

Giải Câu C1 trang 195 SGK Vật lý 12

Xem lời giải

Câu C2 trang 195 SGK Vật lý 12

Giải Câu C2 trang 195 SGK Vật lý 12

Xem lời giải

Bài 1 trang 198 sgk Vật lí 12

Giải bài 1 trang 198 SGK Vật lí 12. So sánh quá trình phóng xạ α và quá trình phân hạch

Xem lời giải

Bài 2 trang 198 sgk Vật lí 12

Giải bài 2 trang 198 SGK Vật lí 12. Căn cứ vào độ lớn của

Xem lời giải

Bài 3 trang 198 sgk Vật lí 12

Giải bài 3 trang 198 SGK Vật lí 12. Chọn câu đúng.

Xem lời giải

Bài 4 trang 198 sgk Vật lí 12

Giải bài 4 trang 198 SGK Vật lí 12. Hoàn chỉnh các phản ứng:

Xem lời giải

Bài 5 trang 198 sgk Vật lí 12

Giải bài 5 trang 198 SGK Vật lí 12. Xét phản ứng phân hạch:

Xem lời giải

Bài 6 trang 198 sgk Vật lí 12

Giải bài 6 trang 198 SGK Vật lí 12. Tính năng lượng tỏa ra khi phân hạch 1kg

Xem lời giải

Câu C1 trang 200 SGK Vật lý 12

Giải Câu C1 trang 200 SGK Vật lý 12

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất