Câu hỏi

Cho 3,164 gam hỗn hợp 2 muối CaCO3 và BaCO3 tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được 448 ml khí CO2 (đktc) Phần trăm số mol của BaCO3 trong hỗn hợp là

  • A 40,0%.
  • B 74,7%.
  • C 25,3%.
  • D 60,0%.

Phương pháp giải:

Đặt ẩn là số mol CaCO3 và BaCO3

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + H2O + CO2

BaCO3 + 2HCl → BaCl2 + H2O + CO2

Lập hệ phương trình:

+ Khối lượng của hỗn hợp

+ Số mol khí CO2

Lời giải chi tiết:

Đặt số mol CaCO3 và BaCO3 lần lượt là x, y (mol)

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + H2O + CO2

     x →                                              x  (mol)

BaCO3 + 2HCl → BaCl2 + H2O + CO2

     y →                                              y  (mol)

+) mhh = 100x + 197y = 3,164 (1)

+) nCO2 = x + y = 0,448/22,4 = 0,02 (2)

Giải hệ (1) (2) được x = 0,008 và y = 0,012

\( \to \% {n_{BaC{{\rm{O}}_3}}} = \dfrac{{0,012}}{{0,008 + 0,012}}.100\%  = 60\% \)

Đáp án D


>> Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểuGửi bài