Câu hỏi

Cho 4 gam hỗn hợp MCO3 và M’CO3 vào dung dịch HCl dư thấy thoát ra V lít khí ở đktc. Dung dịch thu được đem cô cạn thấy có 5,1 gam muối khan. Giá trị của V là

  • A 1,12 lít.
  • B 4,48 lít.
  • C 2,24 lít.
  • D 3,36 lít.

Phương pháp giải:

Gọi công thức chung của 2 muối là RCO3

Gọi số mol khí CO2 thu được là x mol

RCO3 + 2HCl → RCl2 + H2O + CO2

                2x   ←                x ←    x   (mol)

BTKL: mRCO3 + mHCl = mmuối clorua + mH2O + mCO2 ⟹ giá trị của x

Lời giải chi tiết:

Gọi công thức chung của 2 muối là RCO3

Gọi số mol khí CO2 thu được là x mol

RCO3 + 2HCl → RCl2 + H2O + CO2

                2x   ←                x ←    x   (mol)

BTKL: mRCO3 + mHCl = mmuối clorua + mH2O + mCO2

⇔ 4 + 2x.36,5 = 5,1 + 18x + 44x

⇔ x = 0,1 mol

⟹ V = 0,1.22,4 = 2,24 lít

Đáp án C


>> Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểuGửi bài