Câu hỏi

Cho hỗn hợp X gồm Al và Mg tác dụng vừa đủ với 1,344 lít (đktc) hỗn hợp khí Y gồm O2 và Cl2 (biết dY/H2 = 27,375). Sau phản ứng thu được 5,055 gam chất rắn. Phần trăm khối lượng của Mg trong hỗn hợp X là

  • A 57,1%.
  • B 42,9%.
  • C 54,2%.
  • D 45,8%.

Phương pháp giải:

Từ số mol hỗn hợp khí và tỉ khối tính được số mol mỗi khí

Đặt ẩn số mol mỗi kim loại, lập hệ phương trình:

+ Khối lượng hỗn hợp

+ Bảo toàn e

Lời giải chi tiết:

Ta có MY = 27,375.2 = 54,75

Đặt số mol của O2 và Cl2 lần lượt là a và b (mol)

Ta có hệ phương trình: \(\left\{ \begin{array}{l}{n_Y} = a + b = \dfrac{{1,344}}{{22,4}} = 0,06\\{m_Y} = 32{\rm{a}} + 71b = 0,06.54,75 = 3,285\end{array} \right. \to \left\{ \begin{array}{l}a = 0,025\\b = 0,035\end{array} \right.\)

Đặt số mol của Al và Mg lần lượt là x và y (mol)

+) BTKL: mchất rắn = mX + mY ⇔ 27x + 24y + 3,285 = 5,055 (1)

+) Quá trình trao đổi e:

Al0 → Al+3 + 3e                                  O2 + 4e → 2O-2

Mg0 → Mg+2 + 2e                               Cl2 + 2e → 2Cl-

Áp dụng bảo toàn e: 3nAl + 2nMg = 4nO2 + 2nCl2 ⇔ 3x + 2y = 4.0,025 + 2.0,035 (2)

Giải (1) (2) được x = 0,03 và y = 0,04

\( \to \% {m_{Mg}} = \dfrac{{0,04.24}}{{0,03.27 + 0,04.24}}.100\%  = 54,2\% \)

Đáp án C


>> Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểuGửi bài