Câu hỏi

Cho 1,35 gam hỗn hợp gồm Cu, Mg, Al tác dụng hết với dung dịch HNO3 thu được hỗn hợp khí gồm 0,01 mol NO và 0,04 mol NO2 (ngoài ra không còn sản phẩm khử nào khác). Khối lượng muối tạo ra trong dung dịch là

  • A 4,45 gam.
  • B 5,07 gam.
  • C 5,69 gam.
  • D 6,31 gam.

Phương pháp giải:

Bài toán KL + HNO3:

Cách thiết lập công thức số mol HNO3 phản ứng theo số mol sản phẩm khử của N+5:

Đặt công thức chung của KL là M, hóa trị n

M   -       n e  →  M(NO3)n

1 mol     n mol        1 mol

Nhận thấy: n e nhường = n (mol); nNO3- (muối với KL) = n (mol)

nNO3- (muối với KL) = n e

Lời giải chi tiết:

Đặt x, y, z lần lượt là số mol Cu, Mg, Al.

Quá trình trao đổi e:

Cu → Cu+2 + 2e                                    N+5 + 3e → N+2 (NO)

Mg → Mg2+ + 2e                                  N+5 + 1e → N+4 (NO2)

Al → Al3+ + 3e

Ta có: nNO3-tạo muối với KL = ne (cách chứng minh ở trên phần Phương pháp)

⟹ nNO3-tạo muối với KL = 3nNO + nNO2 = 3.0,01 + 0,04 = 0,07 mol

⟹ mmuối = mKL + mNO3- tạo muối với KL = 1,35 + 0,07.62 = 5,69 gam

Đáp án C


>> Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểuGửi bài