Câu hỏi

Cho một lượng kim loại R hoá trị n tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng rồi cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được một lượng muối khan có khối lượng gấp 5 lần khối lượng kim loại R ban đầu đem hoà tan. Kim loại R là

  • A Al.
  • B Mg.
  • C Zn.
  • D Fe.

Phương pháp giải:

Do đề không cho số liệu cụ thể nên ta có thể tự chọn lượng chất.

Giả sử nR = 2 mol

2R + nH2SO4 → R2(SO4)n + H2

2 mol →                 1 mol

Dựa vào dữ kiện khối lượng của muối gấp 5 lần khối lượng của kim loại lập được phương trình thể hiện mỗi liên hệ giữa R và n.

Xét các giá trị n = 1, 2, 3 vào biểu thức đó để tìm ra giá trị R phù hợp.

Lời giải chi tiết:

Do đề không cho số liệu cụ thể nên ta có thể tự chọn lượng chất.

Giả sử nR = 2 mol

2R + nH2SO4 → R2(SO4)n + H2

2 mol →                 1 mol

Theo đề bài khối lượng của muối gấp 5 lần khối lượng của kim loại

⟹ 1.(2R + 96n) = 5.2.R

⟹ R = 12n

Thay n = 1, 2, 3 vào biểu thức ta có:

Vậy R là Magie (kí hiệu: Mg).

Đáp án B


>> Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểuGửi bài