Câu hỏi

Cho 5,1 gam hỗn hợp A gồm Mg, Al, Fe, Zn tác dụng với dung dịch HCl vừa đủ thu được 3,136 lít khí (đktc) và m gam muối. Giá trị của m là

  • A 12,08.
  • B 10,07.
  • C 15,32.
  • D 15,04.

Phương pháp giải:

Từ số mol khí H2 áp dụng bảo toàn H tính được số mol của HCl

Bảo toàn khối lượng tính được khối lượng của muối

Lời giải chi tiết:

Bảo toàn nguyên tố H → nHCl = 2nH2 = 2.(3,136/22,4) = 0,28 mol

BTKL: mmuối = mKL + mHCl - mH2 = 5,1 + 0,28.36,5 - 0,14.2 = 15,04 (gam)

Đáp án D


>> Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểuGửi bài