Câu hỏi

Trong các phản ứng dưới đây, phản ứng nào không phải là phản ứng oxi hoá - khử ?

  • A Fe + 2HCl → FeCl2 + H2
  • B FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S
  • C 2FeCl3 + Cu → 2FeCl2 + CuCl2
  • D Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

Lời giải chi tiết:

Phản ứng không phải là phản ứng oxi hóa - khử là:

\(\mathop {F{\rm{e}}}\limits^{ + 2} \mathop S\limits^{ - 2}  + 2\mathop H\limits^{ + 1} \mathop {Cl}\limits^{ - 1}  \to \mathop {F{\rm{e}}}\limits^{ + 2} {\mathop {Cl}\limits^{ - 1} _2} + {\mathop H\limits^{ + 1} _2}\mathop S\limits^{ - 2} \)

Đáp án B


>> Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểuGửi bài