Câu hỏi

Phản ứng nào dưới đây thuộc loại phản ứng oxi hoá - khử ?

  • A 4Na + O2 → 2Na2O
  • B Na2O + H2O → 2NaOH
  • C NaCl + AgNO3 → NaNO3 + AgCl
  • D Na2CO3 + HCl → 2NaCl + H2O + CO2

Phương pháp giải:

Phản ứng oxi hóa - khử là phản ứng có sự thay đổi số oxi hóa của 1 hay một số nguyên tố.

Lời giải chi tiết:

Phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hóa - khử là: \(4\mathop {Na}\limits^{ + 1}  + {\mathop O\limits^0 _2} \to 2{\mathop {Na}\limits^{ + 1} _2}\mathop O\limits^{ - 2} \)

Đáp án A


>> Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểuGửi bài