Câu hỏi

Trong phản ứng: Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O phân tử clo

  • A bị oxi hoá. 
  • B bị khử. 
  • C không bị oxi hoá, không bị khử.
  • D vừa bị oxi hoá, vừa bị khử.

Lời giải chi tiết:

\({\mathop {Cl}\limits^0 _2} + 2NaOH \to Na\mathop {Cl}\limits^{ - 1}  + Na\mathop {Cl}\limits^{ + 1} O + {H_2}O\)

Ta thấy: \(\mathop {Cl}\limits^0  + 1e \to \mathop {Cl}\limits^{ - 1} \) và \(\mathop {Cl}\limits^0  \to \mathop {Cl}\limits^{ + 1}  + 1e\)

⟹ Cl2 vừa bị oxi hóa vừa bị khử

Đáp án D


>> Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểuGửi bài