Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the option that best completes each of the following exchanges.

Câu 1:

- Lan: "What an attractive hair style you have got, Mai!" - Mai: “____________.”

  • A I don't like your sayings  
  • B Thank you very much. I am afraid
  • C Thank you for your compliment    
  • D You are telling a lie

Phương pháp giải:

Kiến thức: Ngôn ngữ giao tiếp

Lời giải chi tiết:

- Lan: "Bạn có kiểu tóc thu hút làm sao, Mai ạ!”

- Mai: “_______”

A. Tôi không thích những gì bạn nói

B. Cảm ơn bạn rất nhiều. Tôi e vậy

C. Cảm ơn vì lời khen của bạn

D. Bạn đang nói dối

Chọn C.>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.Gửi bài