Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the option that best completes each of the following exchanges.

Câu 1:

Two friends Peter and Linda are talking about pets.

- Peter: "Well, cats are very good at catching mice around the house."

- Linda: “______________”

  • A No, dogs are very good, too     
  • B Yes, I hope so
  • C Nothing more to say          
  • D You can say that again

Phương pháp giải:

Kiến thức: Ngôn ngữ giao tiếp

Lời giải chi tiết:

Hai người bạn Peter và Linda đang nói về thú cưng.

- Peter: "Ồ, mèo rất giỏi bắt chuột ở quanh nhà.”

- Linda: “_______.”

A. Không, chó cũng rất giỏi  

B. Ừ, mong là vậy

C. Không còn gì để nói

D. Tôi hoàn toàn đồng ý với bạn

Chọn D.>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.Gửi bài