Câu hỏi

Sự phát triển vững mạnh của Liên minh châu Âu EU không biểu hiện ở ý nào sau đây?

  • A Số lượng các thành viên liên tục tăng.
  • B Không ngừng mở rộng về không gian lãnh thổ.
  • C Sự hợp tác liên kết được mở rộng và chặt chẽ hơn.
  • D Chênh lệch trình độ phát triển kinh tế ngày càng tăng.

Phương pháp giải:

Liên hệ kiến thức về sự ra đời phát triển và mục tiêu thể chế của EU

Lời giải chi tiết:

- Trải qua quá trình hình thành và  phát triển, số lượng thành viên EU tăng liên tục, từ 6 nước ban đầu (1957), đến năm 2007 đã có 27 thành viên.

- Sự mở  rộng về thành viên cũng là quá trình mở rộng lãnh thổ EU.

- Trong hợp tác được mở rộng ở nhiều lĩnh vực: không chỉ liên kết về kinh tế, pháp luật, nôi vụ mà cả linh vực an ninh đối ngoại; liên kết chặt chẽ hơn thể hiện qua thể chế.

=> Loại đáp án A, B, C

- Tuy nhiên hạn chế của EU là chênh lệch trình độ phát triển kinh tế ngày càng tăng.

=> Đây không phải là biểu hiện của sự phát triển vững mạnh ở EU

Chọn D


>>Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểuGửi bài