Câu hỏi

Đặc điểm nào không chứng tỏ EU là trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới?

  • A EU chiếm 31% trong tổng GDP của thế giới.      
  • B EU chiếm hơn 1/3 tỉ trọng xuất khẩu của thế giới.
  • C Con người, hàng hóa, dịch vụ, tiền vốn được tự do lưu thông giữa các nước
  • D EU là bạn hàng lớn nhất của các nước đang phát triển.

Phương pháp giải:

Xét vị trí của EU trong các tiêu chí đánh giá nền kinh tế so với thế giới (đóng góp GDP, hoạt động thương mại).

Lời giải chi tiết:

Đặc điểm: Con người, hàng hóa, dịch vụ, tiền vốn được tự do lưu thông giữa các nước là biểu hiện cho hoạt động tự do lưu thông giữa các nước EU, hoạt động này cùng với việc sử dụng đồng tiền chung là nguyên nhân góp phần đẩy nhanh sự phát triển kinh tế ở khu vực, đưa EU trở thành trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới. Đây không phải là biểu hiện chứng tỏ EU là trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới.

=> Nhận xét C không phải là biểu hiện chứng tỏ EU là trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới.

Chọn C


>>Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểuGửi bài