Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges.

Câu 1:

Jane had difficulty carrying her suitcase upstairs, and Mike, her friend, offered to help.

Select the most suitable response to fill in the blank.

- Mike: “Need a hand with your suitcase, Jane?”

- Jane: “_________”.             

  • A That’s very kind of you               
  • B Not a chance
  • C I don’t believe it              
  • D Well done!

Phương pháp giải:

Kiến thức: Ngôn ngữ giao tiếp

Lời giải chi tiết:

Jane đã gặp khó khăn trong việc mang vali của cô ấy lên lầu, và Mike, bạn của cô ấy, đã đề nghị giúp đỡ.

Chọn một câu trả lời phù hợp nhất để điền vào chỗ trống.

- Mike: “Cần tớ giúp một tay với cái vali của cậu không hả Jane?”

- Jane: “_________”

A. Cậu thật tốt bụng

B. Khó có chuyện đấy lắm/ Không đời nào đâu

C. Tớ không tin điều đấy

D. Làm tốt lắm!

Chọn A.


Câu 2:

Sarah: “Oh my God, I’ve missed my bus.”

Christ: “______.  Another will come here in ten minutes.”

  • A Thank you               
  • B Don’t mention it
  • C I hope so       
  • D Don’t worry

Phương pháp giải:

Kiến thức: Ngôn ngữ giao tiếp

Lời giải chi tiết:

Sarah: “Ôi trời ơi, tớ đã nhỡ xe buýt rồi.”

Christ: “______. Cái xe khác sẽ đến đây trong mười phút nữa.”

A. Cảm ơn

B. Đừng khách sáo

C. Tớ hi vọng vậy

D. Đừng lo

Chọn D.>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.Gửi bài