Câu hỏi

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that best completes each of the following exchanges.

Câu 1:

Mary: "Thanks a lot for your help." John: “__________.”

  • A My happiness         
  • B My pleasure      
  • C My excitement          
  • D My delight

Phương pháp giải:

Kiến thức: Tình huống giao tiếp

Lời giải chi tiết:

Marry: “Cảm ơn rất nhiều vì sự giúp đỡ của cậu.” John: “__________.”

A. Niềm vui của tớ

B. Niềm vinh hạnh của tớ thôi (Không có gì đâu)

C. Sự phấn khích của tớ

D. Niềm vui của tớ

=> Chỉ có phương án B được dùng để đáp lại lời cảm ơn.

Chọn B.


Câu 2:

Tom: "When are we leaving for the concert?" Kyle: “_______.”

  • A Straight away         
  • B That's right              
  • C No problem        
  • D Certainly

Phương pháp giải:

Kiến thức: Tình huống giao tiếp

Lời giải chi tiết:

Tom: “Khi nào chúng mình sẽ đến buổi hòa nhạc?” Kyle: “______.”

A. Bây giờ đi luôn

B. Đúng rồi đấy

C. Không vấn đề gì

D. Chắc chắn rồi

=> Chỉ có phương án A là phản hồi phù hợp.

Chọn A.>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.Gửi bài