Câu hỏi

Cho mệnh đề “Nếu tứ giác là một hình thoi thì  tứ giác đó nội tiếp được một đường tròn”. Mệnh đề nào sau đây tương đương với mệnh đề đã cho

  • A Điều kiện đủ để tứ giác là hình thoi là tứ giác đó nội tiếp được một đường tròn
  • B Điều kiện đủ để tứ giác nội tiếp được một đường tròn là tứ giác đó là hình thoi
  • C Điều kiện đủ để tứ giác là hình thang cân là tứ giác có hai đường chéo bằng nhau
  • D Cả A, B đều đúng.

Phương pháp giải:

Mệnh đề \(P \Rightarrow Q\). Khi đó P là điều kiện đủ để có Q hoặc Q là điều kiện cần để có P.

Lời giải chi tiết:

Xét mệnh đề: “Nếu tứ giác là một hình thoi thì tứ giác đó nội tiếp được một đường tròn” ta có mệnh đề tương đương với mệnh đề đã cho là:

+) Điều kiện đủ để tứ giác là hình thoi là tứ giác đó nội tiếp đường một đường tròn.

+) Điều kiện đủ để tứ giác nội tiếp được một đường tròn là tứ giác đó là hình thoi.

Mệnh đề A, B đều tương đương với mệnh đề đã cho.

Chọn D.


>> Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểuGửi bài