Câu hỏi

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai

  • A Nếu ‘’\(7 > 3\) ’’ thì \(5 > 4\)
  • B Nếu “\({\left( {a + b} \right)^2} = {a^2} + 2ab + {b^2}\)’’ thì “\({x^2} + 1 > 0\) ”        
  • C Nếu “\(\pi  > 3\)” thì \(\pi  > 4\)
  • D Nếu “\({\left( {a - b} \right)^2} = {a^2} - 2ab + {b^2}\)’’ thì “\({x^2} - 1 < 0\) ”

Phương pháp giải:

Dựa vào lý thuyết mệnh đề \(P \Rightarrow Q\) sai khi P đúng và Q sai.

Lời giải chi tiết:

Mệnh đề A, B đúng vì P đúng và Q đúng.

Mệnh đề C sai vì P đúng và Q sai.

Mệnh đề D đúng vì P đúng và Q có thể đúng hoặc sai.

Chọn C.


>> Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểuGửi bài