Câu hỏi

Phân tử hợp chất A gồm 1 nguyên tử X và 3 nguyên tử H. A nặng gấp 8,5 lần khí \({H_2}\). Xác định công thức hóa học của A.

  • A CH3.
  • B PH3.
  • C NH3.
  • D SiH3

Phương pháp giải:

Bước 1: Lập công thức hóa học của A

Bước 2: Dựa vào phân tử khối của H2 => phân tử khối của A => lập phương trình tìm MX và kết luận X

Bước 3: Kết luận CTHH phù hợp.

Lời giải chi tiết:

Gọi công thức hóa học của A là: \(X{H_3}\)

\({M_A} = 8,5.{M_{{H_2}}} = 8,5.2 = 17\)(đvC)

\(\begin{array}{l}{M_A} = {M_X} + 3.{M_H}\\ \Leftrightarrow 17 = {M_X} + 3.1{\rm{ }}\end{array}\)

\( \Leftrightarrow {M_X} = 14\)(đvC)

=> X là N

=> công thức hóa học của A là: \(N{H_3}\)

Đáp án C


>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.Gửi bài