Câu hỏi

Hợp chất A phân tử gồm 1 nguyên tử X và 2 nguyên tử O, phân tử A nặng gấp 22 lần khí \({H_2}\). Công thức hóa học của A là

  • A SO2.
  • B CO2.  
  • C SiO2.
  • D SnO2.  

Phương pháp giải:

Bước 1: Lập công thức hóa học của A

Bước 2: Dựa vào phân tử khối của H2 => phân tử khối của A => lập phương trình tìm MX và kết luận X

Bước 3: Kết luận CTHH phù hợp.

Lời giải chi tiết:

Gọi công thức hóa học của A là: \(X{O_2}\)

\({M_A} = 22.{M_{{H_2}}} = 22.2 = 44\)(đvC)

\(\begin{array}{l}{M_A} = {M_X} + 2.{M_O}\\ \Leftrightarrow 44 = {M_X} + 2.16\end{array}\)

\( \Leftrightarrow {M_X} = 12\)(đvC) => X là C

=>  công thức hóa học của A là: \(C{O_2}\)

Đáp án B


>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.Gửi bài