Câu hỏi

Hợp chất A trong phân tử gồm có 1X, 1S, 4O liên kết với nhau (X là nguyên tố chưa biết), biết nguyên tử X có khối lượng bằng 5/4 lần phân tử khí oxi. Tìm CTHH của A

  • A CuSO4.
  • B FeSO4.
  • C MgSO4.
  • D CaSO4.

Phương pháp giải:

Bước 1: Lập công thức hóa học của A

Bước 2: Dựa vào phân tử khối của O2 => nguyên tử khối của X

Bước 3: Kết luận CTHH phù hợp.

Lời giải chi tiết:

Gọi công thức hóa học của A là: XSO4

Phân tử khí oxi có \({M_{{O_2}}} = 16.2 = 32\) đvC

\( \Rightarrow {M_X} = \frac{5}{4}.32 = 40\) => X là nguyên tố Ca

=> Công thức hóa học của hợp chất A là: CaSO4

Đáp án D


>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.Gửi bài