Câu hỏi

Chủ trương cải cách – mở cửa của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc được đề ra tại

  • A Hội nghị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (12/1978).
  • B Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lằn thứ XII (9/1982).
  • C Đại cách mạng văn hóa vô sản (1966 - 1976).
  • D Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XIII (10/1987).

Phương pháp giải:

sgk 9 trang 18

Lời giải chi tiết:

Tháng 12-1978, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đề ra đường lối đổi mới do Đặng Tiểu Bình khởi xướng.

Chọn: A


>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.comGửi bài