Câu hỏi

Sau hơn 20 năm tiến hành cải cách - mở cửa (1979 - 2000), nền kinh tế Trung Quốc đã

  • A Phát triển ở một mức độ nhất định.
  • B Phát triển vượt bậc, không gì so sánh được.
  • C Phát triển nhanh chóng, đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới.
  • D Phát triển nhanh chóng, đạt tốc độ tăng trưởng cao thứ hai thế giới.

Phương pháp giải:

sgk lịch sử 9, trang 19

Lời giải chi tiết:

Sau hơn 20 năm tiến hành cải cách - mở cửa (1979 - 2000), nền kinh tế Trung Quốc đã phát triển nhanh chóng, đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới.

Chọn: C


>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.comGửi bài