Câu hỏi

Địa vị quốc tế của Trung Quốc ngày càng nâng cao là kết quả của thời kỳ nào?

  • A Nội chiến 1946-1949
  • B Công cuộc cải cách và mở cửa từ 1978 -2000
  • C Thành tựu 10 năm đầu xây dựng chế độ mới 1949-1959
  • D Trung Quốc những năm không ổn định 1959-1978

Phương pháp giải:

suy luận

Lời giải chi tiết:

Năm 1978 Trung Quốc tiến hành đường lối đổi mới do Đặng Tiểu Bình khởi xướng , mở đầu cho công cuộc cải cách kinh tế - xã hội của đất nước. Khi thực hiên đường lối này Trung Quốc đã có những biến đổi căn bản, nền kinh tế tiến bộ nhanh chóng, đạt tốc độ tăng trưởng cao, đời sống nhân dân cải thiện rõ rệt, khoa học kĩ thuật, văn hóa – giáo dục đạt nhiều thành tựu nổi bật

-> Tạo cơ sở cho việc đề ra chính sách đối ngoại  có nhiều thay đổi, vai trò địa vị quốc tế được nâng cao

Chọn: B


>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.comGửi bài