Bài 6 trang 84 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8


Đề bài

Hai thỏi kim loại A và B có khối lượng bằng nhau, một thỏi bằng nhôm và một thỏi bằng đồng. Lần lượt treo mỗi thỏi kim loại ở đầu một lực kế lò xo rồi nhúng nó chìm vào trong nước (hình H10.10). Số chỉ của lực kế ở hai lần đo là \({P_A},{P_B}\)  với \({P_A} < {P_B}\). Cho biết trọng lượng riêng của nhôm nhỏ hơn trọng lượng riêng của đồng. Em hãy cho biết trong hai thỏi kim loại A và B, thỏi nào là nhôm, thỏi nào là đồng.

                                                   

Lời giải chi tiết

Gọi trọng lượng riêng của hai thỏi kim loại ở ngoài không khí là \({P_{n\hom }} = {P_{dong}} = P\)

Khi nhúng cả 2 thỏi kim loại này vào trong nước thì chỉ số của lực kế là:

\({P_A} = P - F\) và \({P_B} = P - F'\) với F và F’ là lực đẩy Acsimet lên hai thỏi kim loại A và B

Vì \({P_A} < {P_B} \Rightarrow F > F' \)

\(\Rightarrow {d_\text{nước}}.{V_A} < {d_\text{nước}}.{V_B} \Rightarrow {V_B} > {V_A}\)

Mặt khác vì \({P_\text{nhôm }} = {P_\text{đồng}}\)\( \Rightarrow {d_\text{nhôm }}.{V_\text{nhôm }} = {V_\text{đồng.}}{d_\text{đồng}}\) và \({{{d_\text{đồng}}} \over {{d_\text{nhôm }}}} > 1 \Rightarrow {V_\text{nhôm }} > {V_\text{đồng}}\)

Suy ra thỏi kim loại B là nhôm còn kim loại A là đồng.


Bình chọn:
3.5 trên 13 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.